Dừng tổ chức phần đánh phết ở lễ hội Phết Hiền Quan

Dừng tổ chức phần đánh phết ở lễ hội Phết Hiền Quan

Chính thức dừng cướp phết vào ngày 13 tháng Giêng

Chính thức dừng cướp phết vào ngày 13 tháng Giêng

Lễ hội phết Hiền Quan bị tạm dừng vì vỡ trận, tranh cướp hỗn loạn

Lễ hội phết Hiền Quan bị tạm dừng vì vỡ trận, tranh cướp hỗn loạn

Hạ nhiệt cướp phết, tranh lộc phản cảm cách nào?

Hạ nhiệt cướp phết, tranh lộc phản cảm cách nào?

Chọi trâu Hải Phòng, cướp Phết Hiền Quan phải có kịch bản mới được tổ chức

Chọi trâu Hải Phòng, cướp Phết Hiền Quan phải có kịch bản mới được tổ chức

Kiên quyết ngăn chặn hiện tượng phản cảm trong mùa lễ hội 2019

Kiên quyết ngăn chặn hiện tượng phản cảm trong mùa lễ hội 2019

Mùa lễ hội 2019: Cứ theo luật mà xử

Mùa lễ hội 2019: Cứ theo luật mà xử

Yêu cầu Hội Phết Hiền Quan 2019 phải chấm dứt phản cảm

Yêu cầu Hội Phết Hiền Quan 2019 phải chấm dứt phản cảm

Hội Phết Hiền Quan 2019: Lập hàng rào chấm dứt phản cảm

Hội Phết Hiền Quan 2019: Lập hàng rào chấm dứt phản cảm

Vĩnh Phúc, Phú Thọ khẩn trương hoàn thiện đề án đổi mới tổ chức lễ hội chọi trâu, cướp phết...

Vĩnh Phúc, Phú Thọ khẩn trương hoàn thiện đề án đổi mới tổ chức lễ hội chọi trâu, cướp phết...

Cơ hội trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể từ Hà Nội đến Phú Thọ

Cơ hội trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể từ Hà Nội đến Phú Thọ

Hỗn loạn ở lễ hội cướp Phết, Bộ VHTTDL yêu cầu báo cáo

Hỗn loạn ở lễ hội cướp Phết, Bộ VHTTDL yêu cầu báo cáo

Hội Phết Hiền Quan 2018: Vận động người dân cam kết để không còn hình ảnh phản cảm

Hội Phết Hiền Quan 2018: Vận động người dân cam kết để không còn hình ảnh phản cảm