Yêu cầu dừng lưu thông, thu hồi toàn bộ sản phẩm Ích phế NTP

Yêu cầu dừng lưu thông, thu hồi toàn bộ sản phẩm Ích phế NTP

Cục An toàn thực phẩm có quyết định yêu cầu dừng lưu thông và thu hồi toàn bộ sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức...
Thu hồi giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của sản phẩm ích phế NTP

Thu hồi giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của sản phẩm ích phế NTP

Thu hồi giấy chứng nhận an toàn thực phẩm một doanh nghiệp

Thu hồi giấy chứng nhận an toàn thực phẩm một doanh nghiệp

Thu hồi giấy xác nhận công bố 13 sản phẩm của Công ty CP Quốc tế Dreamt Life Việt Nam

Thu hồi giấy xác nhận công bố 13 sản phẩm của Công ty CP Quốc tế Dreamt Life Việt Nam

Thu hồi 13 thực phẩm chức năng của Công ty CP Quốc tế Dreamt Life Việt Nam

Thu hồi 13 thực phẩm chức năng của Công ty CP Quốc tế Dreamt Life Việt Nam

Thu hồi 13 thực phẩm chức năng của Công ty CP Quốc tế Dream Life Việt Nam

Thu hồi 13 thực phẩm chức năng của Công ty CP Quốc tế Dream Life Việt Nam

13 loại thực phẩm chức năng của Dreamt Life bị thu hồi

13 loại thực phẩm chức năng của Dreamt Life bị thu hồi

13 sản phẩm thực phẩm chức năng bị Bộ Y tế thu hồi

13 sản phẩm thực phẩm chức năng bị Bộ Y tế thu hồi

9 sản phẩm thực phẩm chức năng bị thu hồi giấy xác nhận công bố

9 sản phẩm thực phẩm chức năng bị thu hồi giấy xác nhận công bố

13 sản phẩm thực phẩm chức năng khá phổ biến bị thu hồi

13 sản phẩm thực phẩm chức năng khá phổ biến bị thu hồi

Một số trang web quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định quảng cáo

Một số trang web quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định quảng cáo

Bộ Y tế bêu tên và cảnh báo 9 website quảng cáo thực phẩm chức năng lừa dối người tiêu dùng

Bộ Y tế bêu tên và cảnh báo 9 website quảng cáo thực phẩm chức năng lừa dối người tiêu dùng

Xương khớp MH, Sắc xuân Eva… quảng cáo lừa dối người tiêu dùng

Xương khớp MH, Sắc xuân Eva… quảng cáo lừa dối người tiêu dùng

Khuyến cáo người dùng không mua một số sản phẩm TPCN

Khuyến cáo người dùng không mua một số sản phẩm TPCN