Xúc động tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Xúc động tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Đông đảo người thân, bạn bè đồng nghiệp đã tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm về nơi an nghỉ cuối cùng chiều...
Tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Chiều nay (24/4), đông đảo độc giả sẽ đưa tiễn nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Chiều nay (24/4), đông đảo độc giả sẽ đưa tiễn nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Xúc động khi xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Xúc động khi xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Hoàng Nhuận Cầm - Người 'lên đồng' nghệ thuật

Hoàng Nhuận Cầm - Người 'lên đồng' nghệ thuật

Dấu ấn của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm với sinh viên

Dấu ấn của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm với sinh viên

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm - Giọt nước mắt trong veo

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm - Giọt nước mắt trong veo

'Thêm một vì sao nữa rụng rơi'

'Thêm một vì sao nữa rụng rơi'

Thông tin tang lễ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Thông tin tang lễ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

'Xin chào các đại ca'

'Xin chào các đại ca'

Chia tay 'Chiếc lá đầu tiên'…

Chia tay 'Chiếc lá đầu tiên'…

Có một Hoàng Nhuận Cầm bùng cháy trong thơ ca

Có một Hoàng Nhuận Cầm bùng cháy trong thơ ca

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời tại nhà riêng

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời tại nhà riêng

'Ông hoàng thơ tình' Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

'Ông hoàng thơ tình' Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

'Bác sĩ hoa súng' - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

'Bác sĩ hoa súng' - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời

'Bác sĩ hoa súng' Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

'Bác sĩ hoa súng' Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

Nhà thơ, 'bác sĩ Hoa súng' Hoàng Nhuận Cầm vừa đột ngột qua đời

Nhà thơ, 'bác sĩ Hoa súng' Hoàng Nhuận Cầm vừa đột ngột qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

'Bác sĩ Hoa súng' - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời tại nhà riêng

'Bác sĩ Hoa súng' - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời tại nhà riêng

Tác giả 'Chiếc lá đầu tiên' - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời

Tác giả 'Chiếc lá đầu tiên' - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời

'Bác sĩ Hoa súng' Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời tại nhà riêng

'Bác sĩ Hoa súng' Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời tại nhà riêng

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

'Bác sĩ hoa súng' nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

'Bác sĩ hoa súng' nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

'Bác sĩ Hoa Súng' - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

'Bác sĩ Hoa Súng' - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời ở tuổi 69

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời ở tuổi 69

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, tác giả 'Mùi cỏ cháy' đột ngột qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, tác giả 'Mùi cỏ cháy' đột ngột qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời