Nhà ngoại giao Nga tự đẩy xe goòng rời Triều Tiên về nước

Nhà ngoại giao Nga tự đẩy xe goòng rời Triều Tiên về nước

Trong bối cảnh Triều Tiên đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch Covid-19, các nhà ngoại giao Nga tại Bình...
Nhóm nhà ngoại giao Nga tại Triều Tiên đẩy xe goòng về nước

Nhóm nhà ngoại giao Nga tại Triều Tiên đẩy xe goòng về nước

Nhân viên ngoại giao Nga tại Triều Tiên đẩy xe goòng về nước

Nhân viên ngoại giao Nga tại Triều Tiên đẩy xe goòng về nước

Triều Tiên đóng cửa, nhân viên Nga đẩy xe goòng về nước

Triều Tiên đóng cửa, nhân viên Nga đẩy xe goòng về nước

Cảnh tượng khó tin khi các nhà ngoại giao Nga rời Triều Tiên

Cảnh tượng khó tin khi các nhà ngoại giao Nga rời Triều Tiên

USFK: Triều Tiên cho phép nổ súng ở biên giới để chặn dịch

USFK: Triều Tiên cho phép nổ súng ở biên giới để chặn dịch

Thảm họa giúp kiến tạo một biểu tượng của Triều Tiên

Thảm họa giúp kiến tạo một biểu tượng của Triều Tiên