Tiếp tục nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Cuba

Tiếp tục nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Cuba

Ngày 30/12, tại Bộ Xây dựng, Kỳ họp thứ 38 Ủy ban Liên Chính phủ (UBLCP) Việt Nam-Cuba đã diễn ra theo hình...
Nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Cuba lên mức 500 triệu USD

Nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Cuba lên mức 500 triệu USD

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt Nam – Cu-ba lên 500 triệu USD vào năm 2025

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt Nam – Cu-ba lên 500 triệu USD vào năm 2025

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Trung Quốc viện trợ 112 triệu USD cho Cuba

Trung Quốc viện trợ 112 triệu USD cho Cuba

Cuba chỉ trích chính sách cấm vận của Mỹ là 'tàn bạo' và tiết lộ khoản viện trợ của Trung Quốc

Cuba chỉ trích chính sách cấm vận của Mỹ là 'tàn bạo' và tiết lộ khoản viện trợ của Trung Quốc

TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác đầu tư với Cuba

TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác đầu tư với Cuba

Nhiều cơ hội đầu tư vào Cuba cho doanh nghiệp Việt Nam

Nhiều cơ hội đầu tư vào Cuba cho doanh nghiệp Việt Nam

Việt Nam – Cuba thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại

Việt Nam – Cuba thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại

Việt Nam - Cuba ưu tiên nâng cao kim ngạch thương mại

Việt Nam - Cuba ưu tiên nâng cao kim ngạch thương mại

Đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba

Bế mạc Kỳ họp thứ 37 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba

Bế mạc Kỳ họp thứ 37 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba

Bế mạc kỳ họp lần thứ 37 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Cuba

Bế mạc kỳ họp lần thứ 37 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Cuba

Đẩy mạnh các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba

Bế mạc Kỳ họp thứ 37 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba

Bế mạc Kỳ họp thứ 37 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba

Bế mạc kỳ họp thứ 37 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Cuba

Bế mạc kỳ họp thứ 37 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Cuba

Khai mạc Kỳ họp lần thứ 37 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Cuba

Khai mạc Kỳ họp lần thứ 37 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Cuba

Quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi là đặc biệt

Quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi là đặc biệt

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp khách quốc tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp khách quốc tế

Việt Nam là Nhà đầu tư chính của khu vực châu Á tại Cuba

Việt Nam là Nhà đầu tư chính của khu vực châu Á tại Cuba

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba

Việt Nam-Cuba nỗ lực đạt kim ngạch thương mại 500 triệu USD

Việt Nam-Cuba nỗ lực đạt kim ngạch thương mại 500 triệu USD

Việt Nam bảo đảm cung cấp gạo ổn định cho Cuba

Việt Nam bảo đảm cung cấp gạo ổn định cho Cuba

Khai mạc kỳ họp thứ 37 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba

Khai mạc kỳ họp thứ 37 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba

Mong muốn doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy đầu tư tại Cuba

Mong muốn doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy đầu tư tại Cuba

Khai mạc kỳ họp thứ 37 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cu-ba

Khai mạc kỳ họp thứ 37 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cu-ba

Quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam – Cuba

Quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam – Cuba