Cải thiện môi trường kinh doanh: Chọn hải quan làm thí điểm

Cải thiện môi trường kinh doanh là một trong những đề tài được bàn thảo sôi nổi tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2018, sáng 4/7, tại Hà Nội.