Triển khai Avangard trong học thuyết răn đe mới

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới được trang bị Avangard.