Quỹ Tâm Tài Nghệ An chính thức thông báo xét thưởng lần thứ tư

Quỹ Tâm Tài Nghệ An chính thức thông báo xét thưởng lần thứ tư

Quỹ Tâm Tài Nghệ An sẽ tiến hành xét thưởng để trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có đóng góp tích cực...