Infographics: Tạo việc làm cho hơn 4,3 triệu người qua Quỹ Quốc gia về việc làm

Infographics: Tạo việc làm cho hơn 4,3 triệu người qua Quỹ Quốc gia về việc làm

Qua 28 năm hoạt động, Quỹ Quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng ưu đãi khác có vai trò quan trọng...
Tạo việc làm cho hơn 4,3 triệu người qua Quỹ Quốc gia về việc làm

Tạo việc làm cho hơn 4,3 triệu người qua Quỹ Quốc gia về việc làm

Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2020: Mật hoa dừa Sokfarm đạt giải Nhất

Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2020: Mật hoa dừa Sokfarm đạt giải Nhất

Dự án Mật hoa dừa Sokfarm xuất sắc đạt giải nhất

Dự án Mật hoa dừa Sokfarm xuất sắc đạt giải nhất

Quỹ Quốc gia về việc làm: 'Tấm áo chật' so với nhu cầu thực tiễn

Quỹ Quốc gia về việc làm: 'Tấm áo chật' so với nhu cầu thực tiễn

Giải ngân Quỹ Quốc gia về việc làm hỗ trợ thanh niên xã miền núi Hà Tĩnh khởi nghiệp

Giải ngân Quỹ Quốc gia về việc làm hỗ trợ thanh niên xã miền núi Hà Tĩnh khởi nghiệp

Phát huy vai trò của nữ công nhân, viên chức, lao động trong thời kì mới

Phát huy vai trò của nữ công nhân, viên chức, lao động trong thời kì mới

Xóa bỏ rào cản và tạo cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật

Xóa bỏ rào cản và tạo cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật

Những tổ chức góp phần định hình chính sách đối ngoại của Mỹ

Những tổ chức góp phần định hình chính sách đối ngoại của Mỹ

30 dự án vào chung kết Dự án Khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn

30 dự án vào chung kết Dự án Khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn

Kiểm tra việc sử dụng vốn vay giải quyết việc làm tại Khánh Vĩnh

Kiểm tra việc sử dụng vốn vay giải quyết việc làm tại Khánh Vĩnh

Thái Bình: Chú trọng, đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm

Thái Bình: Chú trọng, đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm

10 dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn xuất sắc nhất khu vực miền Bắc 2020

10 dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn xuất sắc nhất khu vực miền Bắc 2020

'Bà đỡ' cho thanh niên làm giàu

'Bà đỡ' cho thanh niên làm giàu

Chính thức đề xuất gói hỗ trợ lần 2 cho doanh nghiệp và lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

Chính thức đề xuất gói hỗ trợ lần 2 cho doanh nghiệp và lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

Đề xuất gói hỗ trợ lần 2, lao động mất việc được giúp đỡ tiền thuê nhà, nuôi con

Đề xuất gói hỗ trợ lần 2, lao động mất việc được giúp đỡ tiền thuê nhà, nuôi con

2 nghị sĩ Mỹ và 9 người khác bị Trung Quốc trừng phạt

2 nghị sĩ Mỹ và 9 người khác bị Trung Quốc trừng phạt

Đoàn viên, thanh niên có thể vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm

Đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù

Cổ vũ, khuyến thích tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên nông thôn

Cổ vũ, khuyến thích tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên nông thôn

Phát động Cuộc thi 'Dự án sáng tạo khởi nghiệp thanh niên nông thôn'

Phát động Cuộc thi 'Dự án sáng tạo khởi nghiệp thanh niên nông thôn'

Tiếp tục tìm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn

Tiếp tục tìm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn

Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn xuất sắc sẽ được nhận hỗ trợ 1 tỷ đồng

Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn xuất sắc sẽ được nhận hỗ trợ 1 tỷ đồng

Phát động Cuộc thi dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn 2020

Phát động Cuộc thi dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn 2020

Từ 15/6, người chấp hành xong hình phạt tù được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Từ 15/6, người chấp hành xong hình phạt tù được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Quảng Bình: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 36.000 lao động trong năm 2020

Quảng Bình: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 36.000 lao động trong năm 2020

Cần Thơ triển khai hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Cần Thơ triển khai hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Vốn chính sách giúp đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp

Vốn chính sách giúp đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp

Thanh Hóa nỗ lực tạo việc làm mới cho người lao động

Thanh Hóa nỗ lực tạo việc làm mới cho người lao động

Thanh Hóa sẽ tạo việc làm mới cho khoảng 69.000 lao động

Thanh Hóa sẽ tạo việc làm mới cho khoảng 69.000 lao động

Thanh Hóa: Năm 2020 phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 69 nghìn lao động

Thanh Hóa: Năm 2020 phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 69 nghìn lao động

Thủ tục vay vốn hỗ trợ Quỹ quốc gia việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thủ tục vay vốn hỗ trợ Quỹ quốc gia việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

An Giang: Phấn đấu trên 80% lao động nông thôn có việc làm sau khi học nghề

An Giang: Phấn đấu trên 80% lao động nông thôn có việc làm sau khi học nghề

Hiệu quả của Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng

Hiệu quả của Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng

Thủ tục cần thiết để vay vốn hỗ trợ từ Quỹ Quốc gia việc làm

Thủ tục cần thiết để vay vốn hỗ trợ từ Quỹ Quốc gia việc làm

Năm 2020, giải quyết việc làm cho khoảng 1,5 triệu lao động

Năm 2020, giải quyết việc làm cho khoảng 1,5 triệu lao động

Năm 2020, giải quyết việc làm cho khoảng 1,5 triệu lao động

Năm 2020, giải quyết việc làm cho khoảng 1,5 triệu lao động

Khơi dậy tinh thần xung kích vì cộng đồng của thanh niên

Khơi dậy tinh thần xung kích vì cộng đồng của thanh niên

Phú Thọ: Tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo hiệu quả

Phú Thọ: Tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo hiệu quả

'Bột rau sấy lạnh': Quán quân Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo Thanh niên Nông thôn năm 2019

'Bột rau sấy lạnh': Quán quân Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo Thanh niên Nông thôn năm 2019

'Bột rau sấy lạnh' đoạt giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn

'Bột rau sấy lạnh' đoạt giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn

Ngân hàng CSXH thị xã Ba Đồn (Quảng Bình): Vững vàng tăng tốc sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW

Ngân hàng CSXH thị xã Ba Đồn (Quảng Bình): Vững vàng tăng tốc sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW

Bột rau sấy lạnh đoạt giải Nhất dự án Khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn 2019

Bột rau sấy lạnh đoạt giải Nhất dự án Khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn 2019

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển tài nguyên bản địa

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển tài nguyên bản địa

Dự án 'Bột rau sấy lạnh' giành giải nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn 2019

Dự án 'Bột rau sấy lạnh' giành giải nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn 2019