Nguồn lực quan trọng cho an sinh xã hội

Nguồn lực quan trọng cho an sinh xã hội

Thu hút đoàn viên bằng các chương trình phúc lợi

Thu hút đoàn viên bằng các chương trình phúc lợi

Đổi mới đưa nông nghiệp Việt Nam phát triển vượt bậc

Đổi mới đưa nông nghiệp Việt Nam phát triển vượt bậc

Chính thức nâng hạn mức vay cho DNNVV, HTX và người lao động

Chính thức nâng hạn mức vay cho DNNVV, HTX và người lao động

Cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 2 tỷ đồng/dự án

Cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 2 tỷ đồng/dự án

Nâng mức cho người lao động vay lên 100 triệu đồng

Nâng mức cho người lao động vay lên 100 triệu đồng

Từ 8.11.2019: Nâng hạn mức vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Từ 8.11.2019: Nâng hạn mức vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính thức nâng hạn mức vay vốn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính thức nâng hạn mức vay vốn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

Từ tháng 11/2019, hôn người dưới 16 tuổi sẽ bị kết tội dâm ô trẻ em

Từ tháng 11/2019, hôn người dưới 16 tuổi sẽ bị kết tội dâm ô trẻ em

Từ tháng 11, hôn người dưới 16 tuổi sẽ bị kết tội dâm ô trẻ em

Từ tháng 11, hôn người dưới 16 tuổi sẽ bị kết tội dâm ô trẻ em

Bắc Giang: Gần 300 lượt đoàn viên nghèo vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Bắc Giang: Gần 300 lượt đoàn viên nghèo vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Quảng Ninh: Nhiều giải pháp tạo việc làm cho người lao động

Quảng Ninh: Nhiều giải pháp tạo việc làm cho người lao động

Vay vốn ưu đãi tạo việc làm ổn định

Vay vốn ưu đãi tạo việc làm ổn định

Lao động nông thôn thu nhập cao hơn sau học nghề

Lao động nông thôn thu nhập cao hơn sau học nghề

Từ tháng 11, người lao động được vay tối đa 100 triệu đồng vốn hỗ trợ tạo việc làm

Từ tháng 11, người lao động được vay tối đa 100 triệu đồng vốn hỗ trợ tạo việc làm

Từ ngày 8-11-2019, có thể vay tối đa 2 tỷ đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm

Thanh niên nông thôn tranh tài khởi nghiệp sáng tạo

Thanh niên nông thôn tranh tài khởi nghiệp sáng tạo

Nâng mức cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm

Nâng mức cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm

Trong 10 năm, có hơn 2 triệu thanh niên được vay vốn, xóa đói giảm nghèo

Trong 10 năm, có hơn 2 triệu thanh niên được vay vốn, xóa đói giảm nghèo

Cùng làm giàu trên quê hương

Cùng làm giàu trên quê hương

Ông chủ trẻ vườn cam 'thuận thiên nhiên' ở Hà Tĩnh

Ông chủ trẻ vườn cam 'thuận thiên nhiên' ở Hà Tĩnh

Chính sách mới - Quyết định mới

Nhiều thanh thiếu niên New Zealand có nguy cơ điếc vì nghe nhạc quá to

Nhiều thanh thiếu niên New Zealand có nguy cơ điếc vì nghe nhạc quá to

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 9-2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 9-2019

Giúp người dân lập nghiệp, phát triển sản xuất

Giúp người dân lập nghiệp, phát triển sản xuất

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ tháng 9/2019

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ tháng 9/2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 9/2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 9/2019

Sắp nâng gấp đôi mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm

Sắp nâng gấp đôi mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm

Tăng gấp đôi thời hạn được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Tăng gấp đôi thời hạn được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Từ ngày 8/11, người lao động được vay 100 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm

Từ ngày 8/11, người lao động được vay 100 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm

Tăng gấp đôi thời hạn được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Tăng gấp đôi thời hạn được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Người lao động được vay 100 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm

Người lao động được vay 100 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm

Nâng mức cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX và người lao động

Nâng mức cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX và người lao động

Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay chính sách xã hội tại Bắc Ninh

Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay chính sách xã hội tại Bắc Ninh

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 23-27/9

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 23-27/9

Từ 8/11: Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, người lao động

Từ 8/11: Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, người lao động

Nâng mức vay đối với DNNVV, HTX và người lao động từ 8/11/2019

Nâng mức vay đối với DNNVV, HTX và người lao động từ 8/11/2019

Nâng mức vay đối với DNNVV, HTX và người lao động từ 8/11/2019

Nâng mức vay đối với DNNVV, HTX và người lao động từ 8/11/2019

Thái Bình: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm

Vượt khó thoát nghèo

Vượt khó thoát nghèo

Nâng cao hiệu quả truyền thông về lĩnh vực việc làm

Nâng cao hiệu quả truyền thông về lĩnh vực việc làm

Hoàn thiện chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp

Hoàn thiện chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp

Tín dụng chính sách lan tỏa thêm giá trị mới

Tín dụng chính sách lan tỏa thêm giá trị mới

105 dự án vào vòng bán kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2019

105 dự án vào vòng bán kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2019

Giải nhất dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn được hỗ trợ 1 tỷ đồng

Giải nhất dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn được hỗ trợ 1 tỷ đồng

105 dự án lọt vào Bán kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo

105 dự án lọt vào Bán kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo

Cơ hội nhận 1 tỷ đồng từ cuộc thi 'Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2019'

Cơ hội nhận 1 tỷ đồng từ cuộc thi 'Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2019'

105 dự án vào vòng bán kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn

105 dự án vào vòng bán kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn

105 dự án khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp sẽ được huấn luyện để hoàn thiện

105 dự án khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp sẽ được huấn luyện để hoàn thiện

Quỹ Quốc gia về việc làm: Hiệu quả từ những đồng vốn vay

Quỹ Quốc gia về việc làm: Hiệu quả từ những đồng vốn vay

Vĩnh Phúc chú trọng đảm bảo an sinh xã hội bền vững

Vĩnh Phúc chú trọng đảm bảo an sinh xã hội bền vững

Điểm đột phá xây dựng nông thôn mới ở Hưng Yên

Điểm đột phá xây dựng nông thôn mới ở Hưng Yên

Tự tin làm giàu trên quê hương

Tự tin làm giàu trên quê hương

Để nông nghiệp khu vực Tây Bắc bứt phá: Đâu là cơ chế đặc thù?

Để nông nghiệp khu vực Tây Bắc bứt phá: Đâu là cơ chế đặc thù?

Điều kiện để được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đóng chi phí đi lao động ở nước ngoài

Điều kiện để được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đóng chi phí đi lao động ở nước ngoài

Hiệu quả nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Một số chương trình phát sóng ngày 18-11

Tấm gương sáng của người khuyết tật

Tấm gương sáng của người khuyết tật

Ý nghĩa lớn từ đồng vốn Quỹ quốc gia về việc làm

Ý nghĩa lớn từ đồng vốn Quỹ quốc gia về việc làm

Hơn 13.000 người mù được vay vốn tạo việc làm

Hơn 13.000 người mù được vay vốn tạo việc làm

Nghệ An: Hỗ trợ tạo việc làm hiệu quả từ Quỹ quốc gia về việc làm

Nghệ An: Hỗ trợ tạo việc làm hiệu quả từ Quỹ quốc gia về việc làm

9 tháng: Hơn 1,7 triệu người nghèo vay vốn NHCSXH

9 tháng: Hơn 1,7 triệu người nghèo vay vốn NHCSXH

Cho vay quỹ việc làm, những con số chưa tạo ấn tượng

Cho vay quỹ việc làm, những con số chưa tạo ấn tượng

Giải quyết việc làm sẽ trở thành trụ cột trong các chương trình tín dụng ưu đãi

Giải quyết việc làm sẽ trở thành trụ cột trong các chương trình tín dụng ưu đãi

Quỹ Quốc gia về việc làm: 'Khát' tín dụng hỗ trợ tạo việc làm

Quỹ Quốc gia về việc làm: 'Khát' tín dụng hỗ trợ tạo việc làm

Tăng cường nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm

Tăng cường nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm

Sẽ thay đổi cách thức cho vay hỗ trợ việc làm?

Sẽ thay đổi cách thức cho vay hỗ trợ việc làm?

Nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm chỉ đáp ứng 35% nhu cầu vay vốn

Nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm chỉ đáp ứng 35% nhu cầu vay vốn

Hải Dương: Hiệu quả hỗ trợ việc làm cho đoàn viên công đoàn

Hải Dương: Hiệu quả hỗ trợ việc làm cho đoàn viên công đoàn

Người đi xuất khẩu lao động được hỗ trợ vay 100% chi phí

Người đi xuất khẩu lao động được hỗ trợ vay 100% chi phí