Tấm gương sáng của người khuyết tật

Tấm gương sáng của người khuyết tật

'Khởi nghiệp' từ vốn vay ưu đãi Quỹ quốc gia việc làm

'Khởi nghiệp' từ vốn vay ưu đãi Quỹ quốc gia việc làm

Ý nghĩa lớn từ đồng vốn Quỹ quốc gia về việc làm

Ý nghĩa lớn từ đồng vốn Quỹ quốc gia về việc làm

Hải Dương: Đề xuất tăng vốn cho Quỹ quốc gia về việc làm

Hải Dương: Đề xuất tăng vốn cho Quỹ quốc gia về việc làm

Hơn 13.000 người mù được vay vốn tạo việc làm

Hơn 13.000 người mù được vay vốn tạo việc làm

Đối tượng và điều kiện vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Đối tượng và điều kiện vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

5 đối tượng được vay vốn hỗ trợ việc làm

Đối tượng nào được vay vốn tín dụng ưu đãi việc làm?

Đối tượng nào được vay vốn tín dụng ưu đãi việc làm?

Hơn 1,7 triệu người nghèo được vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội

Hơn 1,7 triệu người nghèo được vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội

Nghệ An: Hỗ trợ tạo việc làm hiệu quả từ Quỹ quốc gia về việc làm

Nghệ An: Hỗ trợ tạo việc làm hiệu quả từ Quỹ quốc gia về việc làm

Quỹ quốc gia về việc làm chỉ đáp ứng 30-35% nhu cầu vốn

Quỹ quốc gia về việc làm chỉ đáp ứng 30-35% nhu cầu vốn

Nhờ vay vốn từ Quỹ Quốc gia: Trên 500 nghìn lao động tạo được việc làm

Nhờ vay vốn từ Quỹ Quốc gia: Trên 500 nghìn lao động tạo được việc làm

Tăng nguồn vốn chính sách ưu đãi cho vay giải quyết việc làm

Tăng nguồn vốn chính sách ưu đãi cho vay giải quyết việc làm

Tăng cường nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm

Tăng cường nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm

9 tháng: Hơn 1,7 triệu người nghèo vay vốn NHCSXH

9 tháng: Hơn 1,7 triệu người nghèo vay vốn NHCSXH

Cho vay quỹ việc làm, những con số chưa tạo ấn tượng

Cho vay quỹ việc làm, những con số chưa tạo ấn tượng

Giải quyết việc làm sẽ trở thành trụ cột trong các chương trình tín dụng ưu đãi

Giải quyết việc làm sẽ trở thành trụ cột trong các chương trình tín dụng ưu đãi

Đề xuất tăng nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm để hỗ trợ người lao động

Đề xuất tăng nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm để hỗ trợ người lao động

Quỹ Quốc gia về việc làm: 'Khát' tín dụng hỗ trợ tạo việc làm

Quỹ Quốc gia về việc làm: 'Khát' tín dụng hỗ trợ tạo việc làm

Đề xuất tăng nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm

Đề xuất tăng nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm

Giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia: Xoay xở trong 'chiếc áo hẹp'

Giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia: Xoay xở trong 'chiếc áo hẹp'

Tăng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm

Tăng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm

Ngân hàng Chính sách xã hội: Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đạt 14.560 tỷ đồng

Ngân hàng Chính sách xã hội: Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đạt 14.560 tỷ đồng

Tăng cường nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm

Tăng cường nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm

Sẽ thay đổi cách thức cho vay hỗ trợ việc làm?

Sẽ thay đổi cách thức cho vay hỗ trợ việc làm?

Quỹ quốc gia về việc làm mới đáp ứng khoảng 35% nhu cầu vay vốn tạo việc làm

Quỹ quốc gia về việc làm mới đáp ứng khoảng 35% nhu cầu vay vốn tạo việc làm

Nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm chỉ đáp ứng 35% nhu cầu vay vốn

Nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm chỉ đáp ứng 35% nhu cầu vay vốn

Hiệu quả nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm ở Thanh Miện (Hải Dương)

Hiệu quả nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm ở Thanh Miện (Hải Dương)

Hải Dương: Hiệu quả hỗ trợ việc làm cho đoàn viên công đoàn

Hải Dương: Hiệu quả hỗ trợ việc làm cho đoàn viên công đoàn

Tự động hóa sẽ tạo ra những công việc mới

Tự động hóa sẽ tạo ra những công việc mới

Làn gió hy vọng ở vùng Sừng châu Phi

Làn gió hy vọng ở vùng Sừng châu Phi

Sôi nổi hội thi tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới

Sôi nổi hội thi tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới

Hưng Yên: Nhiều lao động có việc làm từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm

Hưng Yên: Nhiều lao động có việc làm từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm

Trở thành tâm điểm tranh cãi vì sự kiện trong lễ hội bị tố 'cổ súy' phát xít?

Trở thành tâm điểm tranh cãi vì sự kiện trong lễ hội bị tố 'cổ súy' phát xít?

Cựu Thủ tướng Malaysia bị bắt vì tham nhũng chỉ ít tháng sau khi rời chính trường

Cựu Thủ tướng Malaysia bị bắt vì tham nhũng chỉ ít tháng sau khi rời chính trường