Tiến tới 'xóa sổ' khói thuốc nơi công cộng

Tiến tới 'xóa sổ' khói thuốc nơi công cộng

Tăng cường kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Tăng cường kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Cần nhân rộng mô hình môi trường không khói thuốc lá

Cần nhân rộng mô hình môi trường không khói thuốc lá

Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực

Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực

Hơn 7.000 trường học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc

Hơn 7.000 trường học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc

Tp Hồ Chí Minh: Xây dựng mô hình điểm về cai nghiện thuốc lá

Tp Hồ Chí Minh: Xây dựng mô hình điểm về cai nghiện thuốc lá

Nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá qua truyền thông

2 năm, hàng nghìn người tư vấn cai nghiện thuốc lá qua điện thoại

Hiệp hội thuốc lá Việt Nam: 30 năm một chặng đường phát triển

Phát huy vai trò của truyền thông trong phòng, chống tác hại của thuốc lá

Chung tay xây dựng thành phố không thuốc lá

Kiểm soát thuế sẽ chặn đứng tác hại của thuốc lá