Quốc hội giao Chính phủ lấy ý kiến nhân dân về Luật Giáo dục sửa đổi

Quốc hội giao Chính phủ lấy ý kiến nhân dân về Luật Giáo dục sửa đổi

NHIỀU BẢN ÁN CỦA TÒA ÁN VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CHẬM THI HÀNH

NHIỀU BẢN ÁN CỦA TÒA ÁN VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CHẬM THI HÀNH

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Một kỳ họp nhiều đổi mới

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Một kỳ họp nhiều đổi mới

Ông chủ Facebook tiếp tục bị yêu cầu đi điều trần ở nhiều nước

Ông chủ Facebook tiếp tục bị yêu cầu đi điều trần ở nhiều nước

Đbqh: đại biểu, cử tri đánh giá cao chất lượng hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 6

Đbqh: đại biểu, cử tri đánh giá cao chất lượng hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 6

QUỐC HỘI THÔNG QUA KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

QUỐC HỘI THÔNG QUA KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Một kỳ họp nhiều đổi mới

Một kỳ họp nhiều đổi mới

Quốc hội đã quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế

Quốc hội đã quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế

Tiếp tục nghiên cứu việc phân cấp xử lý xóa nợ đối với doanh nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu việc phân cấp xử lý xóa nợ đối với doanh nghiệp

Thông điệp mạnh mẽ!

Thông điệp mạnh mẽ!

Quốc hội hoàn thành Kỳ họp thứ 6 với nhiều nội dung quan trọng

Quốc hội hoàn thành Kỳ họp thứ 6 với nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV thành công tốt đẹp

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV thành công tốt đẹp

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng

Chủ tịch Quốc hội: Người được lấy phiếu tín nhiệm phải nghiêm túc rút kinh nghiệm

Chủ tịch Quốc hội: Người được lấy phiếu tín nhiệm phải nghiêm túc rút kinh nghiệm

Kết quả đáng chú ý của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Kết quả đáng chú ý của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Bế mạc kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV: Tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí

Bế mạc kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV: Tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí

Chủ tịch Quốc hội: 'Bầu Chủ tịch nước là sự kiện quan trọng'

Chủ tịch Quốc hội: 'Bầu Chủ tịch nước là sự kiện quan trọng'

93,2% ĐB Quốc hội tán thành thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

93,2% ĐB Quốc hội tán thành thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, thông qua 9 luật

Bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, thông qua 9 luật

Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Đbqh phạm tất thắng - vĩnh long: cần sớm xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn luật để luật đi vào thực tiễn

Đbqh phạm tất thắng - vĩnh long: cần sớm xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn luật để luật đi vào thực tiễn

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sự kiện Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sự kiện Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sự kiện Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sự kiện Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước

Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội 'chốt' số lượng tướng trong lực lượng công an nhân dân

Quốc hội 'chốt' số lượng tướng trong lực lượng công an nhân dân

Mark Zuckerberg lại bị yêu cầu đi điều trần

Mark Zuckerberg lại bị yêu cầu đi điều trần

Bộ Công an có không quá 199 tướng

Bộ Công an có không quá 199 tướng

Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6

Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6

84,12% đại biểu 'gật đầu' với Luật Giáo dục đại học sửa đổi

84,12% đại biểu 'gật đầu' với Luật Giáo dục đại học sửa đổi

Đề xuất phạm nhân được trả thù lao, được ký hợp đồng lao động

Đề xuất phạm nhân được trả thù lao, được ký hợp đồng lao động

5 dự luật quan trọng sắp được Quốc hội thông qua là gì?

5 dự luật quan trọng sắp được Quốc hội thông qua là gì?

Trao Nghị quyết bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Trao Nghị quyết bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Cảnh báo tội phạm công nghệ cao tạo trang web giả 'na ná' của ngân hàng để lừa đảo

Cảnh báo tội phạm công nghệ cao tạo trang web giả 'na ná' của ngân hàng để lừa đảo

Thông cáo số 21, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Thông cáo số 21, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Đề xuất chỉ sửa đổi những vấn đề thực sự vướng mắc đã được đánh giá tác động của Luật Đầu tư công

Đề xuất chỉ sửa đổi những vấn đề thực sự vướng mắc đã được đánh giá tác động của Luật Đầu tư công

Đổi mới đa chiều

Đổi mới đa chiều