Hiệu quả của quy định thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Hiệu quả của quy định thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Lào hướng tới mục tiêu tăng xuất khẩu điện ra nước ngoài

Lào hướng tới mục tiêu tăng xuất khẩu điện ra nước ngoài

Sơn La: Siết chặt thanh, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên nước

Sơn La: Siết chặt thanh, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên nước

Áp dụng cách mạng công nghiệp 4.0 vào bảo vệ môi trường

Áp dụng cách mạng công nghiệp 4.0 vào bảo vệ môi trường

Chấm dứt tình trạng dân sống dưới rừng nhưng khó khăn

Chấm dứt tình trạng dân sống dưới rừng nhưng khó khăn

Đánh giá mối quan hệ của lưu vực sông 3S

Đánh giá mối quan hệ của lưu vực sông 3S

Hà Tĩnh: Nâng cao năng lực quản lý vùng bờ cho lãnh đạo cấp sở ngành và địa phương

Hà Tĩnh: Nâng cao năng lực quản lý vùng bờ cho lãnh đạo cấp sở ngành và địa phương

An Giang: Xả thải vào công trình thủy lợi phải xin phép, tránh ô nhiễm nguồn nước

An Giang: Xả thải vào công trình thủy lợi phải xin phép, tránh ô nhiễm nguồn nước

Nhân rộng các mô hình, giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu

Nhân rộng các mô hình, giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu

Đổi mới và hội nhập vì sự phát triển bền vững

Đổi mới và hội nhập vì sự phát triển bền vững

Nước ngầm ở vùng Nam Trung Bộ: Quý hơn vàng nên phải chắt chiu

Nước ngầm ở vùng Nam Trung Bộ: Quý hơn vàng nên phải chắt chiu

Miền Trung đối diện cơn 'đại hạn'

Miền Trung đối diện cơn 'đại hạn'

Giải pháp nào để người dân Đà Nẵng hết 'khát'?

Giải pháp nào để người dân Đà Nẵng hết 'khát'?

Đà Nẵng – Quảng Nam: Nguy cơ thiếu nước ở trong mùa khô năm 2019

Đà Nẵng – Quảng Nam: Nguy cơ thiếu nước ở trong mùa khô năm 2019

'Giải' cơn khát nước sinh hoạt ở Đà Nẵng?

'Giải' cơn khát nước sinh hoạt ở Đà Nẵng?

Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước tối đa là 30 năm

Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước tối đa là 30 năm

Tìm nguyên nhân thiếu nước sinh hoạt ở Đà Nẵng

Tìm nguyên nhân thiếu nước sinh hoạt ở Đà Nẵng

Đà Nẵng 'khát', hồ thủy điện cạn khô: Do các nhà máy có vấn đề

Đà Nẵng 'khát', hồ thủy điện cạn khô: Do các nhà máy có vấn đề

Người dân Đà Nẵng 'khát nước sinh hoạt' là do hệ thống vận hành

Người dân Đà Nẵng 'khát nước sinh hoạt' là do hệ thống vận hành

Không để người dân Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt

Không để người dân Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt

Đà Nẵng thiếu nước trên diện rộng, Bộ TN&MT yêu cầu đảm bảo nước sinh hoạt cho dân

Đà Nẵng thiếu nước trên diện rộng, Bộ TN&MT yêu cầu đảm bảo nước sinh hoạt cho dân

Không thiếu nước, Đà Nẵng vẫn 'khát'

Không thiếu nước, Đà Nẵng vẫn 'khát'

Cục Quản lý tài nguyên nước: Nguồn nước đảm bảo cung cấp cho Đà Nẵng

Cục Quản lý tài nguyên nước: Nguồn nước đảm bảo cung cấp cho Đà Nẵng

Ưu tiên bảo đảm nước cho người dân Đà Nẵng

Ưu tiên bảo đảm nước cho người dân Đà Nẵng

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Chi tiết về phạm vi bí mật Nhà nước vừa được Quốc hội thông qua

Chi tiết về phạm vi bí mật Nhà nước vừa được Quốc hội thông qua

Kiểm tra thiếu nước sạch ở Đà Nẵng, Cục Quản lý tài nguyên nước nói gì?

Kiểm tra thiếu nước sạch ở Đà Nẵng, Cục Quản lý tài nguyên nước nói gì?

Bài 2: Xây đập ngăn mặn sông Cầu Đỏ, Đà Nẵng sẽ có nguy cơ uống nước nhiễm độc?

Bài 2: Xây đập ngăn mặn sông Cầu Đỏ, Đà Nẵng sẽ có nguy cơ uống nước nhiễm độc?

Tìm giải pháp tối đa, ưu tiên cao nhất không để người dân Quảng Nam, Đà Nẵng thiếu nước

Tìm giải pháp tối đa, ưu tiên cao nhất không để người dân Quảng Nam, Đà Nẵng thiếu nước

Đà Nẵng thiếu nước trên diện rộng: Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuộc

Đà Nẵng thiếu nước trên diện rộng: Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuộc

Quảng Trị: Tăng cường công tác quản lý nguồn tài nguyên nước

Quảng Trị: Tăng cường công tác quản lý nguồn tài nguyên nước

Hà Nội đề xuất nhiều nội dung về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Hà Nội đề xuất nhiều nội dung về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Cầu nối hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Cầu nối hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Đẩy mạnh việc thu tiền cấp quyền trong lĩnh vực tài nguyên nước

Đẩy mạnh việc thu tiền cấp quyền trong lĩnh vực tài nguyên nước

Quốc hội xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến quy hoạch