Quốc hội quyết chi ngân sách Trung ương 1.019.599 tỷ đồng trong năm 2019

Quốc hội quyết chi ngân sách Trung ương 1.019.599 tỷ đồng trong năm 2019

65% nguồn thu phí sử dụng đường bộ được đưa về ngân sách T.Ư

65% nguồn thu phí sử dụng đường bộ được đưa về ngân sách T.Ư

Quốc hội quyết chi ngân sách Trung ương 2019 hơn 1 triệu tỷ đồng

Quốc hội quyết chi ngân sách Trung ương 2019 hơn 1 triệu tỷ đồng

Lạm phát năm 2019: Liệu có trong tầm kiểm soát?

Lạm phát năm 2019: Liệu có trong tầm kiểm soát?

Quy trình đầu tư công quá phức tạp, gây lãng phí

Quy trình đầu tư công quá phức tạp, gây lãng phí

Việt Nam chính thức trở thành quốc gia thứ 7 thông qua 'hiệp định thế kỷ' CPTPP

Việt Nam chính thức trở thành quốc gia thứ 7 thông qua 'hiệp định thế kỷ' CPTPP

100% đại biểu Quốc hội có mặt đồng ý phê chuẩn CPTPP

100% đại biểu Quốc hội có mặt đồng ý phê chuẩn CPTPP

Thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP

100% ĐBQH có mặt tán thành Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP

100% ĐBQH có mặt tán thành Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP

100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành phê chuẩn Hiệp định CPTPP

100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Thông qua Nghị quyết quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn

Thông qua Nghị quyết quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn

Từ 1/7/2019, tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng

Từ 1/7/2019, tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng

Điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019

Điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019

Quốc hội phê chuẩn tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng

Quốc hội phê chuẩn tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng

Từ 1-7-2019: Tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng/ tháng

Từ 1-7-2019: Tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng/ tháng

Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng từ 1.7.2019

Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng từ 1.7.2019

Quốc hội thông qua mức bội chi ngân sách 222.000 tỷ đồng cho năm 2019

Quốc hội thông qua mức bội chi ngân sách 222.000 tỷ đồng cho năm 2019

Tăng lương cơ sở thêm 100 nghìn đồng/tháng

Tăng lương cơ sở thêm 100 nghìn đồng/tháng

Quốc hội giao Chính phủ tăng lương lên 1,49 triệu đồng từ 1/7/2019

Quốc hội giao Chính phủ tăng lương lên 1,49 triệu đồng từ 1/7/2019

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Gỡ 'nút thắt' tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Gỡ 'nút thắt' tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 134 phát hành ngày 8/11/2018

Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 134 phát hành ngày 8/11/2018

CPTPP phải là cuộc chơi của doanh nghiệp

CPTPP phải là cuộc chơi của doanh nghiệp

Cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung Hiệp định cptpp

Cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung Hiệp định cptpp

Cần chuẩn bị kỹ những thách thức, khó khăn khi phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Cần chuẩn bị kỹ những thách thức, khó khăn khi phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Hiệp định CPTPP: Sức cạnh tranh hàng hóa Việt Nam thấp nhất trong khối

Hiệp định CPTPP: Sức cạnh tranh hàng hóa Việt Nam thấp nhất trong khối

Hiệp định CPTPP: 'Không thể không lo lắng'

Hiệp định CPTPP: 'Không thể không lo lắng'

'Đối tượng dễ tổn thương không được hưởng lợi thì CPTPP thất bại'

'Đối tượng dễ tổn thương không được hưởng lợi thì CPTPP thất bại'

Tham gia CPTPP: Cần gia tốc cải cách thể chế để tận dụng cơ hội

Tham gia CPTPP: Cần gia tốc cải cách thể chế để tận dụng cơ hội

Chính phủ họp báo thường kỳ tháng 10 - 2018

Chính phủ họp báo thường kỳ tháng 10 - 2018

Thủ tướng: Bỏ phiếu tín nhiệm là dịp để nhìn nhận, đánh giá lại mình

Thủ tướng: Bỏ phiếu tín nhiệm là dịp để nhìn nhận, đánh giá lại mình

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10