Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Tổng cục Thuế

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Tổng cục Thuế

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI PHẢI ĐI VÀO THỰC CHẤT

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI PHẢI ĐI VÀO THỰC CHẤT

CẦN NÂNG CHẾ ĐỘ CHO CÁN BỘ CƠ SỞ, CÁN BỘ HƯU TRÍ

CẦN NÂNG CHẾ ĐỘ CHO CÁN BỘ CƠ SỞ, CÁN BỘ HƯU TRÍ

Nợ thuế quá 10 năm không có khả năng thu hồi sẽ được xóa nợ

Nợ thuế quá 10 năm không có khả năng thu hồi sẽ được xóa nợ

Quốc hội không đồng ý đưa EVN, PVN vào đối tượng đầu tư công

Quốc hội không đồng ý đưa EVN, PVN vào đối tượng đầu tư công

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) với tỷ lệ 90,7% tán thành

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) với tỷ lệ 90,7% tán thành

Luật Quản lý thuế vừa được Quốc hội thông qua đã tiếp thu những gì?

Luật Quản lý thuế vừa được Quốc hội thông qua đã tiếp thu những gì?

Cấm thông đồng, móc nối để chuyển giá, trốn thuế

Cấm thông đồng, móc nối để chuyển giá, trốn thuế

Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Luật Quản lý thuế và Luật đầu tư công được Quốc hội thông qua

Luật Quản lý thuế và Luật đầu tư công được Quốc hội thông qua

Quốc hội nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Quốc hội nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Hôm nay trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án NDTC

Hôm nay trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án NDTC

THẨM TRA VIỆC PHÂN BỔ, SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016-2020

THẨM TRA VIỆC PHÂN BỔ, SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016-2020

Trả nợ 4.000 tỉ cho cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là chưa hợp lý

Trả nợ 4.000 tỉ cho cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là chưa hợp lý

Đề xuất Quốc hội cho phép bố trí 4.069 tỷ đồng để thanh toán nợ dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Đề xuất Quốc hội cho phép bố trí 4.069 tỷ đồng để thanh toán nợ dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Chưa thống nhất bố trí 4.069 tỷ đồng trả nợ cho cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Chưa thống nhất bố trí 4.069 tỷ đồng trả nợ cho cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Ngày làm việc thứ 8, Quốc hội sẽ thảo luận những vấn đề gì?

Ngày làm việc thứ 8, Quốc hội sẽ thảo luận những vấn đề gì?

Hôm nay (29/5): Quốc hội thảo luận về Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Hôm nay (29/5): Quốc hội thảo luận về Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Hôm nay (29/5), Quốc hội thảo luận về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Hôm nay (29/5), Quốc hội thảo luận về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Sáng 29/5, Bộ luật Lao động (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu

Sáng 29/5, Bộ luật Lao động (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu

Đại biểu Quốc hội: QH duyệt 2 dự án không vướng gì, đừng đổ lỗi cho luật

Đại biểu Quốc hội: QH duyệt 2 dự án không vướng gì, đừng đổ lỗi cho luật

Nên giao Quốc hội quyết danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn

Nên giao Quốc hội quyết danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn

Giữ nguyên Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án vay ODA

Giữ nguyên Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án vay ODA

'Cả hai nhiệm kỳ Quốc hội chúng ta duyệt được 2 dự án, mà có vướng gì đâu? có thiếu tiền đâu?'

'Cả hai nhiệm kỳ Quốc hội chúng ta duyệt được 2 dự án, mà có vướng gì đâu? có thiếu tiền đâu?'

Sáng 28/5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Sáng 28/5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Giữ quy định Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư các dự án vay ODA

Giữ quy định Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư các dự án vay ODA

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Cho ý kiến 3 dự án Luật

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Cho ý kiến 3 dự án Luật

Sáng nay (28/5): Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Sáng nay (28/5): Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Tuần này, Quốc hội bàn những nội dung gì?

Tuần này, Quốc hội bàn những nội dung gì?

Nên tính tiền phạt nộp chậm theo lãi suất ngân hàng để đảm bảo tính công bằng

Nên tính tiền phạt nộp chậm theo lãi suất ngân hàng để đảm bảo tính công bằng

ĐBQH đề nghị lãi suất tiền thuế chậm nộp bằng lãi suất ngân hàng

ĐBQH đề nghị lãi suất tiền thuế chậm nộp bằng lãi suất ngân hàng

Xóa nợ thuế tiền tỷ: Quyền của ai?

Xóa nợ thuế tiền tỷ: Quyền của ai?

THẨM TRA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ ( SỬA ĐỔI)

THẨM TRA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ ( SỬA ĐỔI)

Nguồn thuế của Việt Nam đang bỏ lỡ hàng tỷ USD từ kinh doanh online

Nguồn thuế của Việt Nam đang bỏ lỡ hàng tỷ USD từ kinh doanh online

ĐBQH: Phạt chậm nộp thuế thấp có công bằng với doanh nghiệp nhỏ?

ĐBQH: Phạt chậm nộp thuế thấp có công bằng với doanh nghiệp nhỏ?

KẾT NỐI PV MỸ PHƯỢNG VỀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI)

KẾT NỐI PV MỸ PHƯỢNG VỀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI)

Giữ nguyên mức tính thuế, doanh nghiệp chậm nộp bị tính lãi 0,03%/ngày

Giữ nguyên mức tính thuế, doanh nghiệp chậm nộp bị tính lãi 0,03%/ngày

Mở rộng thẩm quyền xóa nợ thuế của chủ tịch UBND cấp tỉnh

Mở rộng thẩm quyền xóa nợ thuế của chủ tịch UBND cấp tỉnh

Hôm nay (24/5), Quốc hội nghe báo cáo và thảo luận về 3 dự án Luật

Hôm nay (24/5), Quốc hội nghe báo cáo và thảo luận về 3 dự án Luật

Quốc hội thảo luận ở tổ Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Quốc hội thảo luận ở tổ Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Hôm nay 24/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về 3 dự án luật

Hôm nay 24/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về 3 dự án luật

Ban hành luật, nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng rượu, bia

Ban hành luật, nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng rượu, bia

ĐBQH: Đi giám sát muốn tiếp cận báo cáo kiểm toán cũng rất khó

ĐBQH: Đi giám sát muốn tiếp cận báo cáo kiểm toán cũng rất khó

Cần làm rõ tổ chức, cá nhân bị kiểm toán

Cần làm rõ tổ chức, cá nhân bị kiểm toán

Bổ sung quy định nâng hiệu lực Kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng

Bổ sung quy định nâng hiệu lực Kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng

Hôm nay 23/5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia

Hôm nay 23/5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia

Quy mô nợ công tiếp tục tăng qua các năm

Quy mô nợ công tiếp tục tăng qua các năm

Chương trình nghị sự của Quốc hội trong ngày làm việc thứ 2

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh góp ý Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh góp ý Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

Có dự án đội vốn đầu tư lên 39 lần

Có dự án đội vốn đầu tư lên 39 lần

Trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Một dự án ở Nha Trang có tổng mức đầu tư tăng gần 40 lần

Một dự án ở Nha Trang có tổng mức đầu tư tăng gần 40 lần

Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán 6,7%, khẳng định nỗ lực của Chính phủ và các cấp

Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán 6,7%, khẳng định nỗ lực của Chính phủ và các cấp

Vì sao bội chi ngân sách lớn, tổng mức đầu tư dự án tăng?

Vì sao bội chi ngân sách lớn, tổng mức đầu tư dự án tăng?

Quốc hội nghe báo cáo về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Quốc hội nghe báo cáo về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Quốc hội nghe Tờ trình phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Quốc hội nghe Tờ trình phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ bảy Quốc hội Khóa XIV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ bảy Quốc hội Khóa XIV

Sáng nay, Quốc hội họp phiên trù bị trước khai mạc kỳ họp thứ 7

Sáng nay, Quốc hội họp phiên trù bị trước khai mạc kỳ họp thứ 7

Sáng 20/5, khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV

Sáng 20/5, khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV

Sáng 20/5: Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Sáng 20/5: Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Gia nhập Công ước số 98 của ILO: Đủ điều kiện trình Quốc hội

Gia nhập Công ước số 98 của ILO: Đủ điều kiện trình Quốc hội

ĐOÀN ĐBQH QUẢNG NAM TXCT TẠI HUYỆN QUẾ SƠN

ĐOÀN ĐBQH QUẢNG NAM TXCT TẠI HUYỆN QUẾ SƠN

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÙNG QUỐC HIỂN LÀM VIỆC TẠI TỈNH QUẢNG NAM

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÙNG QUỐC HIỂN LÀM VIỆC TẠI TỈNH QUẢNG NAM

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với tỉnh Quảng Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với tỉnh Quảng Nam

Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND

Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức hải tham dự Hội nghị Quốc hội các nước Lào – Campuchia – Myanmar – Việt Nam

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức hải tham dự Hội nghị Quốc hội các nước Lào – Campuchia – Myanmar – Việt Nam

KHỞI CÔNG CAO TỐC VÂN ĐỒN – MÓNG CÁI

KHỞI CÔNG CAO TỐC VÂN ĐỒN – MÓNG CÁI

Chủ nhiệm ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức hải tiếp Đoàn Ủy ban Tài chính của Quốc hội nước Cộng hòa Liên bang Đức

Chủ nhiệm ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức hải tiếp Đoàn Ủy ban Tài chính của Quốc hội nước Cộng hòa Liên bang Đức

Mức vốn đầu tư của các dự án quan trọng quốc gia: Điều chỉnh hay rà soát thủ tục?

Mức vốn đầu tư của các dự án quan trọng quốc gia: Điều chỉnh hay rà soát thủ tục?

Phó Chủ tịch Quốc hội: Nghệ An cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư

Phó Chủ tịch Quốc hội: Nghệ An cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công: Chưa vướng mắc sao phải sửa?

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công: Chưa vướng mắc sao phải sửa?

Phiên họp thứ 31 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV: Bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý thuế

Phiên họp thứ 31 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV: Bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý thuế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Khai mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tạo đà xây dựng nền Tài chính quốc gia bền vững

Tạo đà xây dựng nền Tài chính quốc gia bền vững

Từ 1/1/ 2019, mỗi lít xăng sẽ chịu thuế môi trường 4.000 đồng/lít

Từ 1/1/ 2019, mỗi lít xăng sẽ chịu thuế môi trường 4.000 đồng/lít

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Giải bài toán nợ công cách nào?

Giải bài toán nợ công cách nào?

Cử tri kiến nghị có cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển Sâm Ngọc Linh

Cử tri kiến nghị có cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển Sâm Ngọc Linh

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

Thu phí mỗi đầu xe ôtô, địa phương được giữ lại bao nhiêu?

Thu phí mỗi đầu xe ôtô, địa phương được giữ lại bao nhiêu?

Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương 2019

Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương 2019

Quốc hội quyết chi ngân sách Trung ương 2019 hơn 1 triệu tỷ đồng

Quốc hội quyết chi ngân sách Trung ương 2019 hơn 1 triệu tỷ đồng

Thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Giảm nguồn vốn 10.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia

Giảm nguồn vốn 10.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia

Hôm nay 12/11, Quốc hội sẽ phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Hôm nay 12/11, Quốc hội sẽ phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Quốc hội biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết, thảo luận 4 dự án luật

Quốc hội biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết, thảo luận 4 dự án luật

Sửa Luật Quản lý thuế: Bổ sung nhiều quy định về khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp

Sửa Luật Quản lý thuế: Bổ sung nhiều quy định về khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp

Quốc hội nghe báo cáo về dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Quốc hội nghe báo cáo về dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Quốc hội sắp biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2019

Quốc hội sắp biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2019

Quốc hội thảo luận về phân bổ ngân sách, đầu tư công trung hạn

Quốc hội thảo luận về phân bổ ngân sách, đầu tư công trung hạn

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhận 323 phiếu 'Tín nhiệm cao'

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhận 323 phiếu 'Tín nhiệm cao'

Bố trí nguồn lực thực hiện kịp thời chính sách vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Bảo đảm đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư công

Bảo đảm đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư công

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Làm rõ nguồn vốn phân bổ cho từng mục tiêu

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Làm rõ nguồn vốn phân bổ cho từng mục tiêu

Bội chi ngân sách năm 2019 sẽ giảm 0,1% GDP so với năm 2018

Bội chi ngân sách năm 2019 sẽ giảm 0,1% GDP so với năm 2018

Nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới giảm mạnh

Nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới giảm mạnh