Giải quyết chồng chéo chức năng Kiểm toán và Thanh tra

Giải quyết chồng chéo chức năng Kiểm toán và Thanh tra

Sáng qua 12/8, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc phiên họp thứ 36.
KHỞI CÔNG DỰ ÁN ĐẬP DÂNG HẠ LƯU SÔNG TRÀ KHÚC

KHỞI CÔNG DỰ ÁN ĐẬP DÂNG HẠ LƯU SÔNG TRÀ KHÚC

HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ QUẢNG NGÃI 2019

HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ QUẢNG NGÃI 2019

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI PHẢI ĐI VÀO THỰC CHẤT

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI PHẢI ĐI VÀO THỰC CHẤT

Nợ thuế quá 10 năm không có khả năng thu hồi sẽ được xóa nợ

Nợ thuế quá 10 năm không có khả năng thu hồi sẽ được xóa nợ

Luật Quản lý thuế và Luật đầu tư công được Quốc hội thông qua

Luật Quản lý thuế và Luật đầu tư công được Quốc hội thông qua

Quốc hội nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Đồng ý vay hơn 283.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi và trả nợ gốc năm 2017