TP Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

TP Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

UBND TP Đà Nẵng vừa tổ chức công bố các quyết định về phân công, điều động và bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt.
Đà Nẵng: Bổ nhiệm Giám đốc Sở KH&CN và Sở LĐTB&XH

Đà Nẵng: Bổ nhiệm Giám đốc Sở KH&CN và Sở LĐTB&XH

Đà Nẵng có 2 tân giám đốc sở

Đà Nẵng có 2 tân giám đốc sở

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng giữ chức Bí thư quận Cẩm Lệ

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng giữ chức Bí thư quận Cẩm Lệ

Thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng

Thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng

Sau thí điểm sáp nhập, Đà Nẵng tái lập Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Sau thí điểm sáp nhập, Đà Nẵng tái lập Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Bổ nhiệm nhân sự mới Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi

Bổ nhiệm nhân sự mới Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi

Đà Nẵng tái lập Văn phòng UBND thành phố

Đà Nẵng tái lập Văn phòng UBND thành phố

Đà Nẵng: Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố

Đà Nẵng: Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố

Đà Nẵng: Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố

Đà Nẵng: Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố

Đà Nẵng công bố quyết định thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP

Đà Nẵng công bố quyết định thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP

Ông Phạm Tấn Xử làm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng

Ông Phạm Tấn Xử làm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng

Đà Nẵng tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND và UBND

Đà Nẵng tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND và UBND

Đà Nẵng: Tái lập văn phòng UBND thành phố

Đà Nẵng: Tái lập văn phòng UBND thành phố

Đà Nẵng tách văn phòng và điều động hàng loạt cán bộ

Đà Nẵng tách văn phòng và điều động hàng loạt cán bộ

Đà Nẵng: Bí thư Thành ủy chỉ đạo làm rõ sai phạm trên bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng: Bí thư Thành ủy chỉ đạo làm rõ sai phạm trên bán đảo Sơn Trà

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Thủ tướng phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng với ông Lê Trung Chinh

Thủ tướng phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng với ông Lê Trung Chinh

Phê chuẩn nhân sự 5 tỉnh, thành phố

Phê chuẩn nhân sự 5 tỉnh, thành phố

Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND và UBND

Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND và UBND

Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND thành phố và Chủ tịch HĐND thành phố

Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND thành phố và Chủ tịch HĐND thành phố

Đà Nẵng có Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND mới

Đà Nẵng có Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND mới

Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND và UBND Thành phố

Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND và UBND Thành phố

Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND, UBND thành phố

Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND, UBND thành phố

Đà Nẵng có Tân Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND thành phố

Đà Nẵng có Tân Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND thành phố

Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND thành phố

Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND thành phố

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đồng chí Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đồng chí Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đà Nẵng có tân Chủ tịch Thành phố và Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Đà Nẵng có tân Chủ tịch Thành phố và Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Ông Lê Trung Chinh trúng cử chức vụ Chủ tịch thành phố Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh trúng cử chức vụ Chủ tịch thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND và UBND thành phố

Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND và UBND thành phố

Đà Nẵng bầu Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND thành phố

Đà Nẵng bầu Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND thành phố

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Huỳnh Đức Thơ: Chấp nhận đương đầu để sai phạm không xảy ra

Ông Huỳnh Đức Thơ: Chấp nhận đương đầu để sai phạm không xảy ra

Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND TP

Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND TP

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Chân dung ông Lê Trung Chinh - tân Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Chân dung ông Lê Trung Chinh - tân Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Chủ tịch Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Chủ tịch Đà Nẵng

Ai sẽ thay ông Huỳnh Đức Thơ làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng?

Ai sẽ thay ông Huỳnh Đức Thơ làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng?

Trao huy hiệu Đảng dịp sinh nhật Bác cho nhiều đảng viên

Trao huy hiệu Đảng dịp sinh nhật Bác cho nhiều đảng viên

Tập trung phát triển du lịch Cẩm Lệ gắn với văn hóa tâm linh

Tập trung phát triển du lịch Cẩm Lệ gắn với văn hóa tâm linh

Các địa phương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý 4-2019

Các địa phương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý 4-2019

135 đảng viên nhận huy hiệu Đảng dịp 2-9

135 đảng viên nhận huy hiệu Đảng dịp 2-9