Các đơn vị tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Các đơn vị tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Bàn giao chức danh Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 350

Bàn giao chức danh Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 350

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện các quyết định nhân sự

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện các quyết định nhân sự

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội, Công an

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội, Công an

Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm các chức danh tại Quân khu 3, Quân khu 7

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 2 Quân khu

Người thầy tâm huyết

Mãi vấn vương những ca từ ngọt ngào sâu lắng

Mãi vấn vương những ca từ ngọt ngào sâu lắng

Khi người thầy là chỉ huy đơn vị

Phát huy hiệu quả của việc tuyên truyền tập trung

Hải Phòng: Xét xử vụ án vi phạm trong quản lý đất quốc phòng

Bế mạc lớp tập huấn công tác quốc phòng, quân sự địa phương cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào