Giữ mãi phẩm chất anh hùng

Giữ mãi phẩm chất anh hùng

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, chỉ trong một đêm, phân đội vũ trang của Đồn Công an nhân...