Giám đốc thiết kế của Infiniti rút lui sau hai năm gắn bó

Giám đốc thiết kế của Infiniti rút lui sau hai năm gắn bó

Gần đây, Karim Habib - người đứng đầu bộ phận thiết kế của thương hiệu cao cấp đã tuyên bố rời khỏi...