Platinum Victory Pte.Ltd vừa mua thêm 500.000 cổ phiếu Cơ Điện Lạnh (REE)

Platinum Victory Pte.Ltd vừa mua thêm 500.000 cổ phiếu Cơ Điện Lạnh (REE)

Cổ đông lớn vừa mua thêm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (Mã chứng khoán REE - sàn HOSE).
Quỹ ngoại Platinum Victory Pte.Ltd tiếp tục đăng ký mua cổ phiếu REE

Quỹ ngoại Platinum Victory Pte.Ltd tiếp tục đăng ký mua cổ phiếu REE

Quỹ ngoại Platinum Victory Pte.Ltd tiếp tục đăng ký mua cổ phiếu REE

Quỹ ngoại Platinum Victory Pte.Ltd tiếp tục đăng ký mua cổ phiếu REE

Tổ chức Singapore vẫn chưa gom được REE

Tổ chức Singapore vẫn chưa gom được REE

Phó chủ tịch HĐQT người Anh của REE nộp đơn từ nhiệm

Phó chủ tịch HĐQT người Anh của REE nộp đơn từ nhiệm

Tổ chức Singapore tiếp tục gom cổ phiếu REE

Tổ chức Singapore tiếp tục gom cổ phiếu REE

Con trai Chủ tịch Mai Thanh đã mua vào gần 3 triệu cổ phiếu REE

Con trai Chủ tịch Mai Thanh đã mua vào gần 3 triệu cổ phiếu REE

Quỹ Platinum Victory muốn mua thêm gần 3,2 triệu cổ phiếu REE

Quỹ Platinum Victory muốn mua thêm gần 3,2 triệu cổ phiếu REE

Platinum Victory Pte.Ltd chỉ mua được 40% lượng cổ phiếu REE chào mua công khai

Platinum Victory Pte.Ltd chỉ mua được 40% lượng cổ phiếu REE chào mua công khai

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 15/11

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 15/11