Quái xế tụ tập đua xe, gây tai nạn vì bom tấn 'Fast & Furious'?

Người dân khu Angelino Heights phản đối dữ dội bộ phim bom tấn 'Fast & Furious'.