Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên thăm và động viên chiến sĩ Mùa hè xanh

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên thăm và động viên chiến sĩ Mùa hè xanh

Đắk Lắk: Cần 5 tỷ đồng giải quyết hơn 500 giáo viên tuyển dôi dư

Đắk Lắk: Cần 5 tỷ đồng giải quyết hơn 500 giáo viên tuyển dôi dư

Khai mạc Liên hoan phụ trách tài năng khu vực phía Nam lần thứ 7

Khai mạc Liên hoan phụ trách tài năng khu vực phía Nam lần thứ 7

Chờ Sở Tư pháp báo cáo, số phận gần 600 giáo viên dôi dư ở Đắk Lắk vẫn bị 'treo'

Chờ Sở Tư pháp báo cáo, số phận gần 600 giáo viên dôi dư ở Đắk Lắk vẫn bị 'treo'

Ngăn chặn tiêu cực trong tuyển dụng giáo viên

Ngăn chặn tiêu cực trong tuyển dụng giáo viên

Đề nghị làm rõ, xử lý triệt để vụ hiệu trưởng nhận tiền chạy việc

Đề nghị làm rõ, xử lý triệt để vụ hiệu trưởng nhận tiền chạy việc

Đắk Lắk: Xác minh tin báo một hiệu trưởng nhận hơn 200 triệu tiền 'chạy việc'

Đắk Lắk: Xác minh tin báo một hiệu trưởng nhận hơn 200 triệu tiền 'chạy việc'

Đắk Lắk: Hàng loạt giáo viên tố mất hàng trăm triệu tiền 'chạy việc'

Đắk Lắk: Hàng loạt giáo viên tố mất hàng trăm triệu tiền 'chạy việc'

Mở rộng điều tra 'chạy suất' giáo viên

Mở rộng điều tra 'chạy suất' giáo viên

Công an huyện Krông Pắk vào cuộc vụ nữ giáo viên bị cắt lương, cắt hợp đồng

Công an huyện Krông Pắk vào cuộc vụ nữ giáo viên bị cắt lương, cắt hợp đồng

Có bao nhiêu Hiệu trưởng làm 'cò' chạy việc?

Có bao nhiêu Hiệu trưởng làm 'cò' chạy việc?

Viện kiểm sát yêu cầu điều tra hiệu trưởng nhận tiền chạy việc

Viện kiểm sát yêu cầu điều tra hiệu trưởng nhận tiền chạy việc

Làm rõ thông tin hiệu trưởng nhận 210 triệu tiền 'chạy việc'

Làm rõ thông tin hiệu trưởng nhận 210 triệu tiền 'chạy việc'

Nguyên Hiệu trưởng nhận 210 triệu đồng 'chạy việc' bị điều tra

Nguyên Hiệu trưởng nhận 210 triệu đồng 'chạy việc' bị điều tra

Điều tra hiệu trưởng nhận hơn 200 triệu đồng để 'chạy' việc ở Đắk Lắk

Điều tra hiệu trưởng nhận hơn 200 triệu đồng để 'chạy' việc ở Đắk Lắk

Đắk Lắk: Đề nghị điều tra Hiệu trưởng nhận tiền chạy việc

Đắk Lắk: Đề nghị điều tra Hiệu trưởng nhận tiền chạy việc

Hiệu trưởng nhận hơn 200 triệu đồng chạy việc: Yêu cầu công an điều tra

Hiệu trưởng nhận hơn 200 triệu đồng chạy việc: Yêu cầu công an điều tra

Đề nghị điều tra vụ hiệu trưởng nhận tiền 'chạy' biên chế

Đề nghị điều tra vụ hiệu trưởng nhận tiền 'chạy' biên chế

Điều tra một hiệu trưởng nhận hơn 200 triệu đồng để 'chạy' việc

Điều tra một hiệu trưởng nhận hơn 200 triệu đồng để 'chạy' việc

Đề nghị điều tra cựu hiệu trưởng nhận 210 triệu đồng 'chạy việc'

Đề nghị điều tra cựu hiệu trưởng nhận 210 triệu đồng 'chạy việc'

Đề nghị làm rõ dấu hiệu phạm tội của hiệu trưởng nhận tiền chạy việc

Đề nghị làm rõ dấu hiệu phạm tội của hiệu trưởng nhận tiền chạy việc

Đề nghị công an điều tra hiệu trưởng nhận 210 triệu đồng 'chạy việc'

Đề nghị công an điều tra hiệu trưởng nhận 210 triệu đồng 'chạy việc'

Từ phản ánh trên Tiền Phong: Viện KSND huyện đề nghị công an vào cuộc

Từ phản ánh trên Tiền Phong: Viện KSND huyện đề nghị công an vào cuộc

VKSND đề nghị công an vào cuộc vụ muốn dạy phải chạy chọt

VKSND đề nghị công an vào cuộc vụ muốn dạy phải chạy chọt

Cách chức hiệu trưởng nhận 210 triệu đồng chạy việc

Cách chức hiệu trưởng nhận 210 triệu đồng chạy việc

Thêm hiệu trưởng bị cách chức do nhận tiền 'chạy việc'

Thêm hiệu trưởng bị cách chức do nhận tiền 'chạy việc'

Hiệu trưởng bị cách chức vì nhận tiền của giáo viên để 'chạy' biên chế

Hiệu trưởng bị cách chức vì nhận tiền của giáo viên để 'chạy' biên chế

Đắk Lắk: Cách chức hiệu trưởng nhận 200 triệu đồng tiền 'chạy việc'

Đắk Lắk: Cách chức hiệu trưởng nhận 200 triệu đồng tiền 'chạy việc'

Cách chức một Hiệu trưởng nhận 210 triệu đồng tiền chạy việc

Cách chức một Hiệu trưởng nhận 210 triệu đồng tiền chạy việc

Phát hiện thêm một hiệu trưởng nhận tiền chạy việc ở Đắk Lắk

Phát hiện thêm một hiệu trưởng nhận tiền chạy việc ở Đắk Lắk

Cách chức hiệu trưởng có hành vi nhận tiền chạy việc

Cách chức hiệu trưởng có hành vi nhận tiền chạy việc

Đắk Lắk cách chức Hiệu trưởng nhận 210 triệu đồng 'chạy việc'

Đắk Lắk cách chức Hiệu trưởng nhận 210 triệu đồng 'chạy việc'

Vụ 500 giáo viên mất việc: Cách chức hiệu trưởng nhận tiền 'chạy việc'

Vụ 500 giáo viên mất việc: Cách chức hiệu trưởng nhận tiền 'chạy việc'

Cách chức hiệu trưởng nhận 210 triệu đồng 'chạy việc'

Cách chức hiệu trưởng nhận 210 triệu đồng 'chạy việc'

Vụ chạy chọt mới được làm giáo viên: Thêm hiệu trưởng 'chạy' việc 210 triệu đồng/suất

Vụ chạy chọt mới được làm giáo viên: Thêm hiệu trưởng 'chạy' việc 210 triệu đồng/suất

Cách chức hiệu trưởng bị tố nhận tiền chạy biên chế

Cách chức hiệu trưởng bị tố nhận tiền chạy biên chế