Nghĩa Hành: Nhiều khu dân cư lại bị cô lập, nhiều trường cho học sinh nghỉ học

Nghĩa Hành: Nhiều khu dân cư lại bị cô lập, nhiều trường cho học sinh nghỉ học

Từ đêm qua đến sáng nay (30/11), nước lũ các sông lại lên nhanh cô lập nhiều nhà dân ở huyện Nghĩa Hành....
Xây dựng nông thôn mới: Nỗ lực giữ và nâng chuẩn các xã điểm

Xây dựng nông thôn mới: Nỗ lực giữ và nâng chuẩn các xã điểm

Trao trả hộ chiếu cho du khách đánh rơi

Trao trả hộ chiếu cho du khách đánh rơi

Khen thưởng 4 cá nhân tham gia bắt tội phạm

Khen thưởng 4 cá nhân tham gia bắt tội phạm

Bắt nhóm đạo chích 'canh' du khách trên bãi biển Mỹ Khê

Bắt nhóm đạo chích 'canh' du khách trên bãi biển Mỹ Khê

Những tấm gương nhiều lần trả lại của rơi cho du khách

Những tấm gương nhiều lần trả lại của rơi cho du khách

Tuyên dương người tốt, việc tốt

Tuyên dương người tốt, việc tốt

Người tốt, việc tốt

Người tốt, việc tốt

Trả tài sản gần 50 triệu đồng cho du khách Hàn Quốc thất lạc tại biển Đà Nẵng

Trả tài sản gần 50 triệu đồng cho du khách Hàn Quốc thất lạc tại biển Đà Nẵng

Trả tài sản gần 50 triệu đồng cho du khách Hàn Quốc thất lạc tại biển Đà Nẵng

Trả tài sản gần 50 triệu đồng cho du khách Hàn Quốc thất lạc tại biển Đà Nẵng