Co.opmart Đà Nẵng vừa lo bán hàng, vừa lo 'tiếp tế' các bệnh viện lớn

Co.opmart Đà Nẵng vừa lo bán hàng, vừa lo 'tiếp tế' các bệnh viện lớn

Nhu cầu dịch vụ tăng cao khiến hơn 120 nhân sự của siêu thị Co.opmart đang căng mình vừa bán hàng tại siêu...
Co.opmart Đà Nẵng vừa bán hàng, vừa 'tiếp tế' các bệnh viện lớn

Co.opmart Đà Nẵng vừa bán hàng, vừa 'tiếp tế' các bệnh viện lớn

Sức mua tại siêu thị Co.opmart Đà Nẵng tăng 30%

Sức mua tại siêu thị Co.opmart Đà Nẵng tăng 30%

Co.opmart Đà Nẵng vừa lo bán hàng, vừa lo 'tiếp tế' các bệnh viện lớn

Co.opmart Đà Nẵng vừa lo bán hàng, vừa lo 'tiếp tế' các bệnh viện lớn

Giảm giá, miễn phí 100% tiền thuê mặt bằng vì COVID-19

Giảm giá, miễn phí 100% tiền thuê mặt bằng vì COVID-19

Bán hàng, dịch vụ 'thời Corona'

Bán hàng, dịch vụ 'thời Corona'

Đảm bảo cung cầu hàng hóa phục vụ Tết Canh Tý 2020