Bình Thuận: 2 học sinh đuối nước thương tâm tại hồ chứa của nhà máy nước sạch

Bình Thuận: 2 học sinh đuối nước thương tâm tại hồ chứa của nhà máy nước sạch

2 học sinh đuối nước thương tâm

2 học sinh đuối nước thương tâm

Rủ nhau tắm hồ, 2 nam sinh lớp 7 đuối nước tử vong

Rủ nhau tắm hồ, 2 nam sinh lớp 7 đuối nước tử vong

Tắm hồ nhà máy nước, 2 học sinh đuối nước tử vong

Tắm hồ nhà máy nước, 2 học sinh đuối nước tử vong

Hai nam sinh lớp 7 chết đuối khi tắm hồ chứa nước

Hai nam sinh lớp 7 chết đuối khi tắm hồ chứa nước

Rủ nhau đi tắm hồ, hai học sinh đuối nước

Rủ nhau đi tắm hồ, hai học sinh đuối nước

Bình Thuận: Hai học sinh tử vong do đuối nước

Bình Thuận: Hai học sinh tử vong do đuối nước