Đề xuất tăng lương lên 1,6 triệu đồng tháng từ 01/7, lương giáo viên có giảm?

Đề xuất tăng lương lên 1,6 triệu đồng tháng từ 01/7, lương giáo viên có giảm?

Ông Tâm 16 tuổi đã làm thầy và câu chuyện nhà giáo nước mắt chan cơm

Ông Tâm 16 tuổi đã làm thầy và câu chuyện nhà giáo nước mắt chan cơm

Giảm giờ làm, tăng đãi ngộ

Giảm giờ làm, tăng đãi ngộ

Cần làm rõ ai đã đẩy nhà giáo vào thảm cảnh 'nước mắt chan cơm'?

Cần làm rõ ai đã đẩy nhà giáo vào thảm cảnh 'nước mắt chan cơm'?

Gỡ khó công tác phổ cập giáo dục

Gỡ khó công tác phổ cập giáo dục

Trường hợp nào đang hưởng chế độ thai sản, được hưởng lương?

Trường hợp nào đang hưởng chế độ thai sản, được hưởng lương?

Hỗ trợ 10 tháng lương cơ sở khi nhận công tác

Hỗ trợ 10 tháng lương cơ sở khi nhận công tác

Chính sách mới - quyết định mới

Công chức được trợ cấp 10 tháng lương cơ sở khi công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

Công chức được trợ cấp 10 tháng lương cơ sở khi công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

Cách tính trợ cấp thôi việc cho viên chức

Cách tính trợ cấp thôi việc cho viên chức

Huyện Vĩnh Thuận họp hỏa tốc vụ 'Nhà giáo nước mắt chan cơm'

Huyện Vĩnh Thuận họp hỏa tốc vụ 'Nhà giáo nước mắt chan cơm'

36 thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại địa phương

36 thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại địa phương

36 thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã

36 thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã

9 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa được phê duyệt

9 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa được phê duyệt

Cách tính trợ cấp thôi việc cho viên chức

Cách tính trợ cấp thôi việc cho viên chức

Bảo hiểm Xã hội Hải Phòng chi sai chế độ mất sức lao động 16 năm?

Bảo hiểm Xã hội Hải Phòng chi sai chế độ mất sức lao động 16 năm?

Trường hợp nào đang hưởng chế độ thai sản, được hưởng lương?

Trường hợp nào đang hưởng chế độ thai sản, được hưởng lương?

Tiền lương tháng đóng BHXH

Tiền lương tháng đóng BHXH

Tính thời gian đóng BHXH khi gián đoạn công tác

Tính thời gian đóng BHXH khi gián đoạn công tác

Bỏ phụ cấp thâm niên của giáo viên: Cú hích cho người trẻ, chấm dứt kiểu 'sống lâu lên lão làng'

Bỏ phụ cấp thâm niên của giáo viên: Cú hích cho người trẻ, chấm dứt kiểu 'sống lâu lên lão làng'

Có được cộng dồn thời gian công tác để hưởng phụ cấp thâm niên?

Có được cộng dồn thời gian công tác để hưởng phụ cấp thâm niên?

Phát hiện nhiều sai phạm ở trường cao đẳng nghề với số tiền thu chi sai quy định lên đến gần 27 tỷ đồng

Phát hiện nhiều sai phạm ở trường cao đẳng nghề với số tiền thu chi sai quy định lên đến gần 27 tỷ đồng

An Giang: Sai phạm tài chính 26,82 tỉ đồng tại Trường cao đẳng Nghề

An Giang: Sai phạm tài chính 26,82 tỉ đồng tại Trường cao đẳng Nghề

Hàng loạt sai phạm tại Trường Cao đẳng nghề An Giang

Hàng loạt sai phạm tại Trường Cao đẳng nghề An Giang

Trường Cao đẳng Nghề An Giang xảy ra nhiều sai phạm về tài chính

Trường Cao đẳng Nghề An Giang xảy ra nhiều sai phạm về tài chính

Gần nửa triệu giáo viên sẽ phải đào tạo lại

Gần nửa triệu giáo viên sẽ phải đào tạo lại

Kỳ vọng mới

Kỳ vọng mới

Lương giáo viên được tính như thế nào theo quy định mới?

Lương giáo viên được tính như thế nào theo quy định mới?

Không xét nâng lương

Không xét nâng lương

Lương giáo viên sẽ hưởng theo tính chất nghề nghiệp

Lương giáo viên sẽ hưởng theo tính chất nghề nghiệp

Bảng lương mới của giáo viên được tính ra sao?

Bảng lương mới của giáo viên được tính ra sao?

Sau 3 ngày ngừng việc tập thể, gần 2.000 công nhân đã đi làm trở lại

Sau 3 ngày ngừng việc tập thể, gần 2.000 công nhân đã đi làm trở lại

Giáo viên nghỉ hưu chưa hưởng thâm niên được trợ cấp một lần

Giáo viên nghỉ hưu chưa hưởng thâm niên được trợ cấp một lần

Tính phụ cấp thâm niên khi có thời gian dạy tại 2 trường đại học

Tính phụ cấp thâm niên khi có thời gian dạy tại 2 trường đại học

Thời điểm bắt đầu tính phụ cấp thâm niên nhà giáo là khi nào?

Có được đóng BHXH khác chức danh nghề nghiệp?

Có được đóng BHXH khác chức danh nghề nghiệp?

Ngành BHXH chính thức công bố thay thế, bãi bỏ 19 thủ tục hành chính

Ngành BHXH chính thức công bố thay thế, bãi bỏ 19 thủ tục hành chính

Giáo viên nghỉ hưu được hưởng thêm trợ cấp thâm niên

Giáo viên nghỉ hưu được hưởng thêm trợ cấp thâm niên

Nhà giáo nghỉ hưu sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên

Nhà giáo nghỉ hưu sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên

Cán bộ tin học của bệnh viện có được hưởng phụ cấp nghề?

Cán bộ tin học của bệnh viện có được hưởng phụ cấp nghề?

Ủy ban huyện yêu cầu Phòng Giáo dục giải trình vụ giáo viên không được phụ cấp

Ủy ban huyện yêu cầu Phòng Giáo dục giải trình vụ giáo viên không được phụ cấp

Chế độ phụ cấp thu hút thời gian biệt phái vùng khó khăn

Chế độ phụ cấp thu hút thời gian biệt phái vùng khó khăn

Tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ

Tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ

TP HCM xin cơ chế đặc thù để phát triển giáo dục

TP HCM xin cơ chế đặc thù để phát triển giáo dục

Đề xuất bổ sung đối tượng nhà giáo nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên

Đề xuất bổ sung đối tượng nhà giáo nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên

Cần giải quyết thỏa đáng chế độ cho giáo viên kiêm nhiệm văn phòng

Cần giải quyết thỏa đáng chế độ cho giáo viên kiêm nhiệm văn phòng

Trường Đại học Thành Đông, sinh viên ra trường có khả năng khởi nghiệp thành công

Trường Đại học Thành Đông, sinh viên ra trường có khả năng khởi nghiệp thành công

Long đong giáo viên biệt phái: 'Giữ chân' viên chức

Long đong giáo viên biệt phái: 'Giữ chân' viên chức

Nhiều giáo viên Vĩnh Thuận không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề

Nhiều giáo viên Vĩnh Thuận không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề

Bỏ thâm niên, phụ cấp nhà giáo sẽ được tính như thế nào?

Bỏ thâm niên, phụ cấp nhà giáo sẽ được tính như thế nào?

Thực hư chuyện lương mới chưa có, giáo viên đã bị cắt phụ cấp thâm niên, chức vụ

Thực hư chuyện lương mới chưa có, giáo viên đã bị cắt phụ cấp thâm niên, chức vụ

Chuyển xếp lương khi thăng hạng của giáo viên mầm non

Chuyển xếp lương khi thăng hạng của giáo viên mầm non

Hướng dẫn bảo hiểm y tế với thân nhân chiến sĩ CAND

Hướng dẫn bảo hiểm y tế với thân nhân chiến sĩ CAND

Từ tháng 7/2019, bảng lương mới của giáo viên sẽ như thế nào?

Từ tháng 7/2019, bảng lương mới của giáo viên sẽ như thế nào?

Từ ngày 1/7/2019 lương giáo viên sẽ thay đổi thế nào?

Từ ngày 1/7/2019 lương giáo viên sẽ thay đổi thế nào?

Lương của tướng quân đội, tướng công an từ 1/7

Lương của tướng quân đội, tướng công an từ 1/7

Lương cán bộ, công chức sẽ tăng lên đáng kể vào đầu tháng 7

Lương cán bộ, công chức sẽ tăng lên đáng kể vào đầu tháng 7

Lương công nhân công an cao nhất hơn 9,9 triệu đồng

Lương công nhân công an cao nhất hơn 9,9 triệu đồng

Tiền lương và nhiều khoản thu nhập của công chức, viên chức tăng mạnh

Tiền lương và nhiều khoản thu nhập của công chức, viên chức tăng mạnh

Bảng lương cán bộ, công chức tăng từ 1/7

Bảng lương cán bộ, công chức tăng từ 1/7

Những điều người lao động không thể bỏ qua từ 1/7/2019

Những điều người lao động không thể bỏ qua từ 1/7/2019

Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao tổ chức Đại hội Công đoàn

Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao tổ chức Đại hội Công đoàn

Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND

Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND

Công bố cách tính mức lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 1/7

Công bố cách tính mức lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 1/7

Cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2019

Cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2019

Cách tính lương, phụ cấp từ ngày 1-7

Cách tính lương, phụ cấp từ ngày 1-7

Công chức đi học nước ngoài có phải đóng BHXH?

Công chức đi học nước ngoài có phải đóng BHXH?

Cách tính thời gian giảng dạy để hưởng phụ cấp thâm niên

Cách tính thời gian giảng dạy để hưởng phụ cấp thâm niên

Cách tính lương theo mức lương cơ sở mới áp dụng từ 1/7/2019

Cách tính lương theo mức lương cơ sở mới áp dụng từ 1/7/2019

Sắp xếp lại chế độ phụ cấp tối đa bằng 30% tổng quỹ lương

Sắp xếp lại chế độ phụ cấp tối đa bằng 30% tổng quỹ lương

Hơn 30 năm đứng lớp, cựu giáo chức ngậm ngùi do không được nhận phụ cấp thâm niên

Hơn 30 năm đứng lớp, cựu giáo chức ngậm ngùi do không được nhận phụ cấp thâm niên

Nhà giáo được điều động làm cán bộ quản lý phải được hưởng trợ cấp 1 lần

Nhà giáo được điều động làm cán bộ quản lý phải được hưởng trợ cấp 1 lần

Những thay đổi về tiền lương cán bộ, công chức cần biết

Những thay đổi về tiền lương cán bộ, công chức cần biết

Thay đổi cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức từ 1/7/2019

Thay đổi cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức từ 1/7/2019

Có được điều chỉnh giảm tiền đóng BHXH của người lao động?

Có được điều chỉnh giảm tiền đóng BHXH của người lao động?

Cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc được xếp lương như thể nào?

Cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc được xếp lương như thể nào?

Đau đáu lời giải sống bằng nghề

Đau đáu lời giải sống bằng nghề

Trường hợp nào lương hưu được tính phụ cấp thâm niên quân đội?

Trường hợp nào lương hưu được tính phụ cấp thâm niên quân đội?

Phụ cấp thu hút trả theo thời gian công tác thực tế và không quá 5 năm

Phụ cấp thu hút trả theo thời gian công tác thực tế và không quá 5 năm

Hướng dẫn chuyển xếp lương cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc

Hướng dẫn chuyển xếp lương cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc

Hướng dẫn chuyển xếp lương CBCCVC khi thay đổi công việc

Hướng dẫn chuyển xếp lương CBCCVC khi thay đổi công việc

Công chức đi học nước ngoài có phải đóng BHXH?

Công chức đi học nước ngoài có phải đóng BHXH?

Thời điểm hưởng BHXH một lần

Chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ