Hà Nội: Rác thải bủa vây phố Trịnh Văn Bô, gây ô nhiễm nặng khiến nhiều người bức xúc

Hà Nội: Rác thải bủa vây phố Trịnh Văn Bô, gây ô nhiễm nặng khiến nhiều người bức xúc

Quận Nam Từ Liêm: Rác thải bủa vây phố Trịnh Văn Bô

Quận Nam Từ Liêm: Rác thải bủa vây phố Trịnh Văn Bô

Hà Nội: Chính thức có hai tuyến phố mới

Hà Nội: Chính thức có hai tuyến phố mới

Gắn biển 2 tuyến phố Trịnh Văn Bô, Hoàng Trọng Mậu

Gắn biển 2 tuyến phố Trịnh Văn Bô, Hoàng Trọng Mậu

Cắm biển phố mang tên nhà tư sản hiến 5.000 lượng vàng cho cách mạng

Cắm biển phố mang tên nhà tư sản hiến 5.000 lượng vàng cho cách mạng

Hà Nội thông qua việc đặt tên tuyến phố Trịnh Văn Bô

Hà Nội thông qua việc đặt tên tuyến phố Trịnh Văn Bô

Hà Nội chính thức có tên phố Trịnh Văn Bô sau 2 lần đề xuất

Hà Nội đặt tên phố vinh danh nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Hà Nội chính thức có phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô

HN định đặt tên phố Trịnh Văn Bô, người hiến hơn 5.000 lượng vàng