Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh: 'Huyền thoại một con đường'

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh: 'Huyền thoại một con đường'

Lắng sâu Chương trình nghệ thuật 'Huyền thoại một con đường'

Lắng đọng 'Huyền thoại một con đường'

Lắng đọng 'Huyền thoại một con đường'

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị tổ chức nhiều hoạt động tri ân ở Nghệ An

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị tổ chức nhiều hoạt động tri ân ở Nghệ An

Ban Thanh niên Quân đội thăm, tặng quà cựu bộ đội Trường Sơn ở Nghệ An

Ban Thanh niên Quân đội thăm, tặng quà cựu bộ đội Trường Sơn ở Nghệ An

Tổng cục Chính trị tổ chức hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội

Tổng cục Chính trị tổ chức hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội

Hoạt động hỗ trợ người nghèo ở các địa phương

Hoạt động hỗ trợ người nghèo ở các địa phương

Tổng Cục Chính trị tổ chức nhiều hoạt động tri ân

Tổng Cục Chính trị tổ chức nhiều hoạt động tri ân