Trao quà Tết ở các địa phương

Trao quà Tết ở các địa phương

Ngày 17/1, nhiều cấp, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động trao quà Tết đến người dân tại các địa phương.
Hoạt động tri ân Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7) tại các địa phương

Hoạt động tri ân Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7) tại các địa phương

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh: 'Huyền thoại một con đường'

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh: 'Huyền thoại một con đường'

Lắng sâu Chương trình nghệ thuật 'Huyền thoại một con đường'

Lắng đọng 'Huyền thoại một con đường'

Lắng đọng 'Huyền thoại một con đường'

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị tổ chức nhiều hoạt động tri ân ở Nghệ An

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị tổ chức nhiều hoạt động tri ân ở Nghệ An

Ban Thanh niên Quân đội thăm, tặng quà cựu bộ đội Trường Sơn ở Nghệ An

Tổng cục Chính trị tổ chức hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội

Thăm, tặng quà cựu bộ đội Trường Sơn tại Nghệ An

Hoạt động hỗ trợ người nghèo ở các địa phương

Tổng cục Chính trị QĐND tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng tại Nghệ An

Tổng Cục Chính trị tổ chức nhiều hoạt động tri ân

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị thăm, tặng quà cựu bộ đội Trường Sơn