Gia Lai: Đi hái phong lan, 2 học sinh bị đuối nước

Gia Lai: Đi hái phong lan, 2 học sinh bị đuối nước

Gia Lai: Hai học sinh đuối nước khi đi hái hoa

Gia Lai: Hai học sinh đuối nước khi đi hái hoa

Rủ nhau đi hái phong lan, 2 học sinh bị đuối nước thương tâm

Rủ nhau đi hái phong lan, 2 học sinh bị đuối nước thương tâm

Taliban phá lệnh ngừng bắn, tấn công giết hại 30 nhân viên an ninh Afghanistan

Taliban phá lệnh ngừng bắn, tấn công giết hại 30 nhân viên an ninh Afghanistan

Đi hái phong lan, 2 học sinh chết đuối dưới hồ sâu

Đi hái phong lan, 2 học sinh chết đuối dưới hồ sâu

Tìm thấy thi thể hai bé trai sau một đêm mất tích

Tìm thấy thi thể hai bé trai sau một đêm mất tích

Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 học sinh nổi trên mặt hồ

Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 học sinh nổi trên mặt hồ

Hai em nhỏ chết đuối dưới hồ khi đi hái phong lan

Hai em nhỏ chết đuối dưới hồ khi đi hái phong lan

Rủ nhau đi hái hoa lan, hai học sinh đuối nước thương tâm

Rủ nhau đi hái hoa lan, hai học sinh đuối nước thương tâm

Đi hái phong lan, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Đi hái phong lan, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Rủ nhau đi tìm hoa phong lan, hai trẻ em chết đuối thương tâm

Rủ nhau đi tìm hoa phong lan, hai trẻ em chết đuối thương tâm

Rủ nhau hái lan, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Rủ nhau hái lan, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Đi hái phong lan, 2 học sinh chết đuối dưới hồ sâu

Đi hái phong lan, 2 học sinh chết đuối dưới hồ sâu

Đi lấy lan rừng, hai học sinh đuối nước thương tâm

Đi lấy lan rừng, hai học sinh đuối nước thương tâm

Đi tìm phong lan, 2 học sinh chết đuối thương tâm

Đi tìm phong lan, 2 học sinh chết đuối thương tâm