Trả giá vì ham tiền thù lao

Vào tù vì mang 100.000 USD tiền giả đến ngân hàng đổi

Vào tù vì mang 100.000 USD tiền giả đến ngân hàng đổi

Đổi tiền giả - lãnh án thật

Đổi tiền giả - lãnh án thật

Mang 100 nghìn USD giả đến ngân hàng đổi lấy tiền thật

Mang 100 nghìn USD giả đến ngân hàng đổi lấy tiền thật

'Phù phép' ngàn tờ 1 đô thành 100 đô, 2 người đàn ông vẫn kêu oan

'Phù phép' ngàn tờ 1 đô thành 100 đô, 2 người đàn ông vẫn kêu oan

'Hô biến' tờ 1 USD thành 100 USD rồi mang đến ngân hàng đổi

'Hô biến' tờ 1 USD thành 100 USD rồi mang đến ngân hàng đổi

Lưu hành 100 ngàn USD giả, hai đối tượng lãnh 23 năm tù

Lưu hành 100 ngàn USD giả, hai đối tượng lãnh 23 năm tù

Tòa kết luận vụ mang 1.000 tờ USD giả đổi ngân hàng

Tòa kết luận vụ mang 1.000 tờ USD giả đổi ngân hàng