Bắt giữ đối tượng 'tiếp tế' ma túy cho bạn nghiện đang bị tạm giam

Bắt giữ đối tượng 'tiếp tế' ma túy cho bạn nghiện đang bị tạm giam

Gửi ma túy vào đồn công an 'tiếp tế' cho bạn

Gửi ma túy vào đồn công an 'tiếp tế' cho bạn

Bắt giữ đối tượng lo bạn 'thèm', mang ma túy đến nhà giam tiếp tế

Bắt giữ đối tượng lo bạn 'thèm', mang ma túy đến nhà giam tiếp tế

Tuồn ma túy vào nhà tạm giữ cho bạn nghiện

Tuồn ma túy vào nhà tạm giữ cho bạn nghiện

Mang ma túy đến trụ sở công an nhờ người chuyển cho bạn nghiện

Mang ma túy đến trụ sở công an nhờ người chuyển cho bạn nghiện

Bắt giữ đối tượng tuồn ma túy vào nhà tạm giam của công an huyện

Bắt giữ đối tượng tuồn ma túy vào nhà tạm giam của công an huyện

Mang ma túy tới công an huyện nhờ chuyển cho bạn nghiện đang bị tạm giam

Bắt giữ người tuồn ma túy vào nhà tạm giữ cho bạn nghiện

Đưa ma túy vào nhà tạm giữ để 'tiếp tế' cho bạn nghiện

Tiếp tế ma túy cho bạn nghiện trong nhà tạm giữ

Lén tuồn ma túy vào nhà tạm giữ của Công an vì thương bạn nghiện thèm thuốc

Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng tuồn ma túy vào nhà tạm giữ