Phạt công ty đăng bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa

Phạt công ty đăng bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hướng Tới Minh Bạch đã sử dụng hình ảnh từ nguồn của Tổ chức Minh bạch quốc tế...
Hà Nội xử phạt 6 người thông tin sai sự thật trên Facebook về dịch COVID-19

Hà Nội xử phạt 6 người thông tin sai sự thật trên Facebook về dịch COVID-19

Hà Nội xử phạt 6 cá nhân thông tin sai sự thật về phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội xử phạt 6 cá nhân thông tin sai sự thật về phòng, chống dịch COVID-19

6 người bị xử phạt vì bịa đặt phát biểu của phó thủ tướng

6 người bị xử phạt vì bịa đặt phát biểu của phó thủ tướng

Hà Nội: Xử phạt 6 cá nhân thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

Hà Nội: Xử phạt 6 cá nhân thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

Phạt 75 triệu đồng với 6 Facebooker thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

Phạt 75 triệu đồng với 6 Facebooker thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

Xử phạt 6 người đăng sai sự thật phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Xử phạt 6 người đăng sai sự thật phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Xử phạt 6 Facebooker đưa tin giả về Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Xử phạt 6 Facebooker đưa tin giả về Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Xử phạt 6 facebooker thông tin sai sự thật ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong phòng dịch COVID-19

Xử phạt 6 facebooker thông tin sai sự thật ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong phòng dịch COVID-19

Thông tin giả mạo về phòng dịch COVID-19, 6 người bị phạt nặng

Thông tin giả mạo về phòng dịch COVID-19, 6 người bị phạt nặng