Xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép

Xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép

Hiện, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đã cơ bản được kiểm soát. Cả nước đang thực hiện nhiệm vụ kép...
Nỗ lực cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

Nỗ lực cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh 'Tiết kiệm theo gương Bác'

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh 'Tiết kiệm theo gương Bác'

Phòng QLXNC Công an tỉnh Hải Dương sáng tạo, hiệu quả trong việc học tập theo gương Bác

Phòng QLXNC Công an tỉnh Hải Dương sáng tạo, hiệu quả trong việc học tập theo gương Bác

Từ 1/10, thu phí và lệ phí xuất nhập cảnh bằng biên lai điện tử

Từ 1/10, thu phí và lệ phí xuất nhập cảnh bằng biên lai điện tử

Làm hộ chiếu chỉ trong 15 phút

Làm hộ chiếu chỉ trong 15 phút