Thúc đẩy kiểm toán môi trường

Hải Phòng hướng đến đô thị thông minh

Hải Phòng hướng đến đô thị thông minh

Nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên phát biểu trước LHQ về thanh thiếu niên

Nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên phát biểu trước LHQ về thanh thiếu niên

Phát triển cảng thông minh và nền kinh tế tuần hoàn

Phát triển cảng thông minh và nền kinh tế tuần hoàn

Sinh viên RMIT Việt Nam chiến thắng kép tại cuộc thi khu vực về phân tích dữ liệu

Sinh viên RMIT Việt Nam chiến thắng kép tại cuộc thi khu vực về phân tích dữ liệu

SV Việt Nam chiến thắng kép tại cuộc thi khu vực về phân tích dữ liệu

SV Việt Nam chiến thắng kép tại cuộc thi khu vực về phân tích dữ liệu

Phát triển nông nghiệp hữu cơ: 'Không tuân thủ quy định sẽ bị loại khỏi sân chơi'

Phát triển nông nghiệp hữu cơ: 'Không tuân thủ quy định sẽ bị loại khỏi sân chơi'

Gặp gỡ Lê Cát Trọng Lý trong 'Ngày hội Mùa thu'

Gặp gỡ Lê Cát Trọng Lý trong 'Ngày hội Mùa thu'

Không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế bằng bất kỳ giá nào

Không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế bằng bất kỳ giá nào

ASOSAI 14: Chung tay giải quyết thách thức môi trường toàn cầu

ASOSAI 14: Chung tay giải quyết thách thức môi trường toàn cầu

Xây dựng chiến lược, gia tăng kiểm toán môi trường

Xây dựng chiến lược, gia tăng kiểm toán môi trường

'Bốn nhà' hội tụ bàn giải pháp thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ phát triển

'Bốn nhà' hội tụ bàn giải pháp thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ phát triển

ASOSAI 14: Hướng tới quy chuẩn khu vực, quốc tế trong kiểm toán môi trường

ASOSAI 14: Hướng tới quy chuẩn khu vực, quốc tế trong kiểm toán môi trường

Gần 1.000 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn VN lần thứ 12

Kiểm toán môi trường cần sự minh bạch, đồng bộ

Kiểm toán môi trường cần sự minh bạch, đồng bộ

Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững

Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững

Các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á chung tay bảo vệ môi trường

Các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á chung tay bảo vệ môi trường

Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán môi trường tại Đại hội ASOSAI 14

Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán môi trường tại Đại hội ASOSAI 14

TCVN: 'Đòn bẩy' đưa sản phẩm nông nghiệp hữu cơ vào đời sống

TCVN: 'Đòn bẩy' đưa sản phẩm nông nghiệp hữu cơ vào đời sống

Giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ

Giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ

Kiểm toán Quốc gia Malaysia sử dụng công nghệ viễn thám cho kiểm toán môi trường

Kiểm toán Quốc gia Malaysia sử dụng công nghệ viễn thám cho kiểm toán môi trường

Cần gia tăng hiệu quả công tác kiểm toán môi trường

Cần gia tăng hiệu quả công tác kiểm toán môi trường

Hình ảnh Hội nghị chuyên đề lần thứ 7 trong khuôn khổ ASOSAI 14

Hình ảnh Hội nghị chuyên đề lần thứ 7 trong khuôn khổ ASOSAI 14

Chìa khóa để doanh nghiệp phát triển bền vững

Chìa khóa để doanh nghiệp phát triển bền vững

Đại học RMIT giành giải Nhất cuộc thi Khám phá khoa học số ASEAN

Đại học RMIT giành giải Nhất cuộc thi Khám phá khoa học số ASEAN

Tận dụng cơ sở dữ liệu BIG DATA để kiểm toán môi trường hiệu quả

Tận dụng cơ sở dữ liệu BIG DATA để kiểm toán môi trường hiệu quả

Mua sắm công xanh: Không thể triển khai độc lập

Mua sắm công xanh: Không thể triển khai độc lập

'Phải có tiêu chuẩn khu vực, quốc tế trong kiểm toán môi trường'

'Phải có tiêu chuẩn khu vực, quốc tế trong kiểm toán môi trường'

Mục tiêu đẩy mạnh kiểm toán môi trường

Mục tiêu đẩy mạnh kiểm toán môi trường

Việt Nam đề xuất nhiều giải pháp kiểm toán môi trường đảm bảo phát triển bền vững

Việt Nam đề xuất nhiều giải pháp kiểm toán môi trường đảm bảo phát triển bền vững

Tân Chủ tịch ASOSAI Hồ Đức Phớc: Đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan kiểm toàn nhà nước về môi trường

Tân Chủ tịch ASOSAI Hồ Đức Phớc: Đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan kiểm toàn nhà nước về môi trường

Đại học RMIT giành giải nhất cuộc thi Khám phá khoa học số ASEAN

Đại học RMIT giành giải nhất cuộc thi Khám phá khoa học số ASEAN

Đại hội ASOSAI 14 với mục tiêu phát triển bền vững

Đại hội ASOSAI 14 với mục tiêu phát triển bền vững

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Đại hội ASOSAI 14

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Đại hội ASOSAI 14

Khai mạc Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á lần thứ 14: Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững

Khai mạc Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á lần thứ 14: Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững