Hóa giải thách thức bằng tinh thần đa phương

Hóa giải thách thức bằng tinh thần đa phương

Ngày 24/10/2020, toàn thế giới kỷ niệm Liên hợp quốc (LHQ) thành lập được 75 năm, đánh dấu một chặng đường...
Ngày Liên hợp quốc 24/10: Nâng cao vai trò của Liên hợp quốc trong thời kỳ mới

Ngày Liên hợp quốc 24/10: Nâng cao vai trò của Liên hợp quốc trong thời kỳ mới

Việt Nam ngày càng đóng góp tích cực, thực chất vào hoạt động của Liên hợp quốc

Việt Nam ngày càng đóng góp tích cực, thực chất vào hoạt động của Liên hợp quốc

Việt Nam ngày càng đóng góp tích cực, thực chất vào hoạt động của Liên hợp quốc

Việt Nam ngày càng đóng góp tích cực, thực chất vào hoạt động của Liên hợp quốc

'Ngày 2/9, mốc son thiêng liêng trong trái tim người Việt'

'Ngày 2/9, mốc son thiêng liêng trong trái tim người Việt'

Quốc tế gửi lời chúc mừng 75 năm Quốc khách Việt Nam

Quốc tế gửi lời chúc mừng 75 năm Quốc khách Việt Nam

Việt Nam đóng góp quan trọng, ủng hộ hòa bình bền vững

Việt Nam đóng góp quan trọng, ủng hộ hòa bình bền vững

Tổng Thư ký Liên hợp quốc chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Tổng Thư ký Liên hợp quốc chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc chúc mừng 75 năm Quốc khánh Việt Nam

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc chúc mừng 75 năm Quốc khánh Việt Nam

Bạn bè quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong các hoạt động hữu nghị, hợp tác quốc tế

Bạn bè quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong các hoạt động hữu nghị, hợp tác quốc tế

Việt Nam đóng góp quan trọng, ủng hộ hòa bình bền vững

Việt Nam đóng góp quan trọng, ủng hộ hòa bình bền vững

TTK LHQ: Việt Nam đóng góp quan trọng, ủng hộ hòa bình bền vững

TTK LHQ: Việt Nam đóng góp quan trọng, ủng hộ hòa bình bền vững

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Tổng Thư ký Antonio Guterres: Việt Nam luôn là 'đối tác mạnh mẽ' của Liên hợp quốc

Tổng Thư ký Antonio Guterres: Việt Nam luôn là 'đối tác mạnh mẽ' của Liên hợp quốc

Tổng thư ký Liên hợp quốc chúc mừng quốc khánh Việt Nam

Tổng thư ký Liên hợp quốc chúc mừng quốc khánh Việt Nam

Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững

Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững

ASEAN - Liên hợp quốc đối thoại cao cấp về phát triển bền vững

ASEAN - Liên hợp quốc đối thoại cao cấp về phát triển bền vững

ASEAN - Liên hợp quốc đối thoại cao cấp về phát triển bền vững

ASEAN - Liên hợp quốc đối thoại cao cấp về phát triển bền vững

Việt Nam đề xuất 4 định hướng Tăng cường hỗ trợ tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025

Việt Nam đề xuất 4 định hướng Tăng cường hỗ trợ tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025

Diễn đàn EST12 hướng tới thúc đẩy hệ thống giao thông vận tải bền vững với môi trường

Diễn đàn EST12 hướng tới thúc đẩy hệ thống giao thông vận tải bền vững với môi trường

Khai mạc Diễn đàn Liên Chính phủ về giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực Châu Á lần thứ 12

Khai mạc Diễn đàn Liên Chính phủ về giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực Châu Á lần thứ 12

Việt Nam đăng cai Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững khu vực châu Á

Việt Nam đăng cai Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững khu vực châu Á

Vusta nhận cờ AFEO, chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Liên đoàn Kỹ sư ASEAN năm 2020

Vusta nhận cờ AFEO, chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Liên đoàn Kỹ sư ASEAN năm 2020