Lệnh ngừng bắn mong manh khó giữ yên 'chảo lửa' Gaza

Lệnh ngừng bắn mong manh khó giữ yên 'chảo lửa' Gaza

Bạo lực bùng phát những ngày qua giữa quân đội Israel và các nhóm vũ trang người Palestine ở Dải Gaza đang...