Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn kiểm tra công tác tại PTSC M&C

Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn kiểm tra công tác tại PTSC M&C

PTSC M&C: Phát huy thành tích, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2019

PTSC M&C: Phát huy thành tích, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2019

Khát vọng mang tên Biển Đông 01

Khát vọng mang tên Biển Đông 01

Các sự kiện nổi bật của PVN trong tuần từ 17/11 đến 24/11

Các sự kiện nổi bật của PVN trong tuần từ 17/11 đến 24/11

PVS: Một công ty con vừa trúng thầu trên 300 triệu USD cho dự án dầu khí tại Qatar

PVS: Một công ty con vừa trúng thầu trên 300 triệu USD cho dự án dầu khí tại Qatar

Vướng cơ chế, doanh nghiệp dầu khí 'thua' ngay tại sân nhà

Vướng cơ chế, doanh nghiệp dầu khí 'thua' ngay tại sân nhà

Tes VietNam tổ chức thành cônng hội thảo Atex & IECEX2018

Tes VietNam tổ chức thành cônng hội thảo Atex & IECEX2018

6 tháng đầu năm 2018, doanh thu PTSC đạt 6.700 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2018, doanh thu PTSC đạt 6.700 tỷ đồng

Nỗ lực mở rộng thị trường dịch vụ ra nước ngoài

Nỗ lực mở rộng thị trường dịch vụ ra nước ngoài

Cựu chiến binh Trần Công Nghiệp thử nghiệm thành công nguồn năng lượng tái tạo

Cựu chiến binh Trần Công Nghiệp thử nghiệm thành công nguồn năng lượng tái tạo

Quý I-2018, PVN nộp ngân sách Nhà nước vượt 30%

Quý I-2018, PVN nộp ngân sách Nhà nước vượt 30%

Hạ thủy chân đế giàn công nghệ trung tâm Hải Thạch

Hạ thủy chân đế giàn công nghệ trung tâm Hải Thạch