Sáng tạo 'thần tốc' ứng dụng khai báo y tế trong 48 giờ

Sáng tạo 'thần tốc' ứng dụng khai báo y tế trong 48 giờ

Công tác dịch vụ ngoài của Vietsovpetro - Ghi nhận những kết quả khả quan

Công tác dịch vụ ngoài của Vietsovpetro - Ghi nhận những kết quả khả quan

Đoàn Thanh niên Vietsovpetro tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022

Đoàn Thanh niên Vietsovpetro tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022

PTSC M&C: Khẳng định thương hiệu cơ khí hàng hải Việt Nam

PTSC M&C: Khẳng định thương hiệu cơ khí hàng hải Việt Nam

Vietsovpetro đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn BK-20 mỏ Bạch Hổ

Vietsovpetro đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn BK-20 mỏ Bạch Hổ

PTSC M&C: Khẳng định thương hiệu cơ khí hàng hải Việt Nam

PTSC M&C: Khẳng định thương hiệu cơ khí hàng hải Việt Nam

PTSC M&C: Khẳng định thương hiệu cơ khí hàng hải Việt Nam

PTSC M&C: Khẳng định thương hiệu cơ khí hàng hải Việt Nam

Vietsovpetro: Xí nghiệp Xây lắp với lĩnh vực cơ khí chế tạo

PTSC M&C: Khẳng định thương hiệu cơ khí hàng hải Việt Nam

EE làm việc với Vietsovpetro về dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long

Vietsovpetro tổ chức Hội thảo Năng lượng điện gió ngoài khơi

Vietsovpetro và PTSC ký thỏa thuận hợp tác chiến lược

Chuyện chưa kể về mỏ Cá Tầm

Tuổi trẻ sáng tạo - Điểm hẹn tương lai

Phú Quốc POC đạt nhiều cột mốc quan trọng năm 2018

PTSC M&C trúng thầu EPCI dự án trị giá 330 triệu USD tại Qatar

6 tháng đầu năm 2018: PTSC vững vàng vượt khó khăn

Những thời khắc không quên trên giàn PQP-HT - Dự án Biển Đông 01