Đối thoại trong doanh nghiệp: Giải pháp tốt nhất tháo gỡ xung đột quan hệ lao động

Đối thoại trong doanh nghiệp: Giải pháp tốt nhất tháo gỡ xung đột quan hệ lao động

Duy trì hiệu quả đối thoại định kỳ tại nơi làm việc tác động tích cực đến mọi mặt hoạt động của doanh...
Truyền tải điện Hòa Bình: Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trong dịp lễ, tết

Truyền tải điện Hòa Bình: Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trong dịp lễ, tết

Đóng điện công trình lưới điện trọng điểm cho Thủ đô

Đóng điện công trình lưới điện trọng điểm cho Thủ đô

PTC1 hoàn thành nâng tải đường dây 220 kV Hòa Bình - Hà Đông 1

PTC1 hoàn thành nâng tải đường dây 220 kV Hòa Bình - Hà Đông 1

EVNNPT kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và trao quà hỗ trợ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

EVNNPT kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và trao quà hỗ trợ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

PTC1 - Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trong những tháng cuối năm 2020

PTC1 - Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trong những tháng cuối năm 2020

Truyền tải điện Quảng Bình và Nghệ An trao đổi kinh nghiệm quản lý vận hành

Truyền tải điện Quảng Bình và Nghệ An trao đổi kinh nghiệm quản lý vận hành

Đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải điện trên địa bàn thị xã Phổ Yên

Đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải điện trên địa bàn thị xã Phổ Yên

Đưa vào vận hành hàng loạt công trình truyền tải điện, đảm bảo cung cấp điện hè

Đưa vào vận hành hàng loạt công trình truyền tải điện, đảm bảo cung cấp điện hè

EVNNPT đóng điện nhiều dự án cho mùa hè 2020

EVNNPT đóng điện nhiều dự án cho mùa hè 2020

Hiệu quả lớn từ quản lý lưới điện thông minh

Hiệu quả lớn từ quản lý lưới điện thông minh

EVVNPT đóng điện vận hành tạm máy biến áp 500kV Nho Quan

EVVNPT đóng điện vận hành tạm máy biến áp 500kV Nho Quan

Đóng điện vận hành tạm máy biến áp 500kV Nho Quan

Đóng điện vận hành tạm máy biến áp 500kV Nho Quan

Vận hành tạm máy biến áp chống quá tải trạm biến áp 500kV Nho Quan

Vận hành tạm máy biến áp chống quá tải trạm biến áp 500kV Nho Quan

Thêm một công trình đóng điện chống quá tải vào cao điểm Hè

Thêm một công trình đóng điện chống quá tải vào cao điểm Hè

PTC1 tặng quà Tết cho người già, trẻ em không nơi nương tựa

PTC1 tặng quà Tết cho người già, trẻ em không nơi nương tựa

Nâng cao công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện cao áp

Nâng cao công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện cao áp

Những người 'chẩn bệnh' trên lưới điện quốc gia

Những người 'chẩn bệnh' trên lưới điện quốc gia

PTC1 tổ chức thành công Hội thi 'Đội Truyền tải điện giỏi' lần thứ 2 năm 2019

PTC1 tổ chức thành công Hội thi 'Đội Truyền tải điện giỏi' lần thứ 2 năm 2019

Truyền tải điện Tây Bắc 2 vượt khó, vận hành an toàn

Truyền tải điện Tây Bắc 2 vượt khó, vận hành an toàn

EVNNPT và mục tiêu 'top 10' châu Á về lĩnh vực truyền tải điện

EVNNPT và mục tiêu 'top 10' châu Á về lĩnh vực truyền tải điện

Ngày hội văn hóa PTC 1: Kế thừa và phát triển

Ngày hội văn hóa PTC 1: Kế thừa và phát triển

PTC1 tổ chức Ngày hội văn hóa

PTC1 tổ chức Ngày hội văn hóa

EVNNPT khen thưởng con công nhân viên chức đạt thành tích cao trong học tập

EVNNPT khen thưởng con công nhân viên chức đạt thành tích cao trong học tập

Cơ hội nâng cao vị thế của MBT và Saigon Sunlight

Cơ hội nâng cao vị thế của MBT và Saigon Sunlight