Chuỗi lây nhiễm HIV được kiểm soát như thế nào?

Chuỗi lây nhiễm HIV được kiểm soát như thế nào?

Việc kiểm soát chuỗi lây nhiễm HIV tương tự truy vết ca bệnh Covid-19, nghĩa là tìm kiếm F1, F2 từ nguồn...
Tiềm ẩn nguy cơ từ người nhiễm HIV/AIDS chưa được phát hiện trong cộng đồng

Tiềm ẩn nguy cơ từ người nhiễm HIV/AIDS chưa được phát hiện trong cộng đồng

TPHCM: Khoảng 5.000 người nhiễm HIV trong cộng đồng chưa được phát hiện

TPHCM: Khoảng 5.000 người nhiễm HIV trong cộng đồng chưa được phát hiện

10 sự kiện nổi bật về phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 tại Việt Nam

10 sự kiện nổi bật về phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 tại Việt Nam

Chiều cao trung bình nam thanh niên Việt tăng 3,7cm sau 10 năm

Chiều cao trung bình nam thanh niên Việt tăng 3,7cm sau 10 năm

10 sự kiện nổi bật về phòng, chống HIV/AIDS năm 2020

10 sự kiện nổi bật về phòng, chống HIV/AIDS năm 2020

10 sự kiện nổi bật về phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 tại Việt Nam

10 sự kiện nổi bật về phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 tại Việt Nam

Hà Nội: Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS

Hà Nội: Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS

30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam

30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam

Phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam – thách thức và mục tiêu

Phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam – thách thức và mục tiêu

Chấm dứt hoàn toàn người bị nhiễm HIV vào năm 2030: Cần một chính sách tổng thể

Chấm dứt hoàn toàn người bị nhiễm HIV vào năm 2030: Cần một chính sách tổng thể

Năm 2030 chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam?

Năm 2030 chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam?

Tiếp cận PrEP để điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV

Tiếp cận PrEP để điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV

Hướng tới chấm dứt dịch bệnh HIV/AIDS vào năm 2030

Hướng tới chấm dứt dịch bệnh HIV/AIDS vào năm 2030

Ai có nguy cơ nhiễm HIV cao nhất?

Ai có nguy cơ nhiễm HIV cao nhất?

Quan hệ tình dục đồng giới nam (MSM): Sẽ là nguy cơ chính của dịch HIV/AIDS ở nước ta

Quan hệ tình dục đồng giới nam (MSM): Sẽ là nguy cơ chính của dịch HIV/AIDS ở nước ta

Người nhiễm HIV ở Bình Dương có khuynh hướng trẻ hóa

Người nhiễm HIV ở Bình Dương có khuynh hướng trẻ hóa

Hà Nội nâng cao hiệu quả phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội nâng cao hiệu quả phòng, chống HIV/AIDS

Báo động căn bệnh thế kỷ

Báo động căn bệnh thế kỷ

30 năm nỗ lực ứng phó đại dịch AIDS

30 năm nỗ lực ứng phó đại dịch AIDS

Truyền thông giảm kỳ thị phân biệt đối xử với bệnh nhân HIV

Truyền thông giảm kỳ thị phân biệt đối xử với bệnh nhân HIV

Đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với giai đoạn mới

Truyền thông, can thiệp giảm tác hại- 'Quả đấm thép' dự phòng lây nhiễm HIV

Truyền thông, can thiệp giảm tác hại- 'Quả đấm thép' dự phòng lây nhiễm HIV

Khởi động chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV/AIDS

Khởi động chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV/AIDS

PrEP - Hiệu quả trong dự phòng lây nhiễm HIV

PrEP - Hiệu quả trong dự phòng lây nhiễm HIV

30 năm Việt Nam ứng phó với dịch HIV/AIDS

30 năm Việt Nam ứng phó với dịch HIV/AIDS

'Để HIV/AIDS không còn là nỗi quan ngại của cộng đồng'

'Để HIV/AIDS không còn là nỗi quan ngại của cộng đồng'

Hướng đến mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030

Hà Nội: Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS

Hà Nội: Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS

Việt Nam phấn đấu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030

Việt Nam phấn đấu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030

30 năm phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam

30 năm phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Kỳ vọng Việt Nam chấm dứt cơ bản đại dịch AIDS vào năm 2030

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Kỳ vọng Việt Nam chấm dứt cơ bản đại dịch AIDS vào năm 2030

8 thành quả chính trong 30 năm phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam

8 thành quả chính trong 30 năm phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam

Hà Tĩnh khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng ở mức 0,14%

Hà Tĩnh khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng ở mức 0,14%

Elton John kêu gọi mở rộng xét nghiệm hướng tới chấm dứt lây nhiễm HIV ở Anh

Elton John kêu gọi mở rộng xét nghiệm hướng tới chấm dứt lây nhiễm HIV ở Anh

Nam quan hệ tình dục đồng giới - nhóm nguy cơ chính của dịch HIV tại Việt Nam

Nam quan hệ tình dục đồng giới - nhóm nguy cơ chính của dịch HIV tại Việt Nam

Phòng, chống HIV/AIDS: Nhiều thành tựu, sáng kiến đáng tự hào

Phòng, chống HIV/AIDS: Nhiều thành tựu, sáng kiến đáng tự hào

30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam

30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam

Điểm sáng trong phòng, chống HIV/AIDS

Điểm sáng trong phòng, chống HIV/AIDS

30 năm phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam: Mở rộng người bệnh HIV được điều trị

30 năm phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam: Mở rộng người bệnh HIV được điều trị

Tích cực giảm thiểu tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng chuyển giới

Tích cực giảm thiểu tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng chuyển giới

30 năm phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam

30 năm phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam

Phòng chống HIV: PrEP - 'phao cứu sinh'

Phòng chống HIV: PrEP - 'phao cứu sinh'

Cơ hội để hướng tới chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam

Cơ hội để hướng tới chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam

Cơ hội để Việt Nam kết thúc đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030

Cơ hội để Việt Nam kết thúc đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030