Tổng công ty điện lực miền Bắc chung tay ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt

Tổng công ty điện lực miền Bắc chung tay ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt

Thể hiện trách nhiệm xã hội, với tinh thần 'tương thân tương ái', 'lá lành đùm lá rách', CBCNV-LĐ trong...
Điện lực Thái Nguyên góp sức XDNTM

Điện lực Thái Nguyên góp sức XDNTM

Kể chuyện 'hậu trường' cấp điện cho Samsung

Kể chuyện 'hậu trường' cấp điện cho Samsung

Cấp điện lại cho hơn 365.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi giông lốc

Cấp điện lại cho hơn 365.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi giông lốc

Cấp điện trở lại cho hơn 365.000 khách hàng sau ảnh hưởng dông lốc

Cấp điện trở lại cho hơn 365.000 khách hàng sau ảnh hưởng dông lốc

Khắc phục xong các sự cố lưới điện do ảnh hưởng dông, lốc

Khắc phục xong các sự cố lưới điện do ảnh hưởng dông, lốc

PC Thái Nguyên - Vươn mình mạnh mẽ

Đi đầu chỉnh trang lưới điện

'Trái tim CMIS'