PC Đắk Nông: Chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ khách hàng

PC Đắk Nông: Chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ khách hàng

Công ty Điện lực Đắk Nông: 'Tri ân khách hàng' hướng đến sự hài lòng của khách hàng

Công ty Điện lực Đắk Nông: 'Tri ân khách hàng' hướng đến sự hài lòng của khách hàng

Điện lực Đắk Nông - Cầu thị lắng nghe ý kiến khách hàng

Điện lực Đắk Nông - Cầu thị lắng nghe ý kiến khách hàng

Công ty Điện lực Đắk Nông: Ứng dụng công nghệ nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh

Công ty Điện lực Đắk Nông: Ứng dụng công nghệ nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh

Đắk Nông: Gần 100% thôn buôn vùng sâu vùng xa có điện lưới quốc gia

Đắk Nông: Gần 100% thôn buôn vùng sâu vùng xa có điện lưới quốc gia

EVN đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Đắk Nông

EVN đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Đắk Nông

Đắk Nông: Thêm nhiều thôn buôn vùng sâu vùng xa có điện lưới quốc gia

Đắk Nông: Thêm nhiều thôn buôn vùng sâu vùng xa có điện lưới quốc gia

Công ty Điện lực Đắk Nông quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện

Công ty Điện lực Đắk Nông quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện

Cty Điện lực Đắk Nông: Xem khách hàng là trung tâm, là động lực phát triển

Cty Điện lực Đắk Nông: Xem khách hàng là trung tâm, là động lực phát triển

Đắk Nông: Khắc phục khó khăn, đưa điện sang nước bạn Campuchia

Đắk Nông: Khắc phục khó khăn, đưa điện sang nước bạn Campuchia

Công ty Điện lực Đắk Nông: Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ hướng đến quyền lợi khách hàng

Công ty Điện lực Đắk Nông: Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ hướng đến quyền lợi khách hàng

Đắk Nông: Đầu tư các dự án phát triển lưới điện vùng sâu, vùng xa

Đắk Nông: Đầu tư các dự án phát triển lưới điện vùng sâu, vùng xa

Đắk Nông: Mang ánh sáng văn minh tới người dân vùng biên cương

Đắk Nông: Mang ánh sáng văn minh tới người dân vùng biên cương

Công ty Điện lực Đắk Nông: Hiệu quả giảm tổn thất điện năng từ các giải pháp quyết liệt và đồng bộ

Công ty Điện lực Đắk Nông: Hiệu quả giảm tổn thất điện năng từ các giải pháp quyết liệt và đồng bộ

Công ty Điện lực Đắk Nông chủ động các giải pháp cung ứng điện mùa khô

Công ty Điện lực Đắk Nông chủ động các giải pháp cung ứng điện mùa khô

Đắk Nông: Mang văn hóa tiết kiệm điện đến từng trường học

Đắk Nông: Mang văn hóa tiết kiệm điện đến từng trường học

Công ty Điện lực Đắk Nông: Hiệu quả giảm tổn thất điện năng từ các giải pháp quyết liệt và đồng bộ

Công ty Điện lực Đắk Nông: Hiệu quả giảm tổn thất điện năng từ các giải pháp quyết liệt và đồng bộ

Công ty Điện lực Đắk Nông: Lấy văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Công ty Điện lực Đắk Nông: Lấy văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Đắk Nông: Ngành điện triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Đắk Nông: Ngành điện triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Công ty Điện lực Đắk Nông: Vượt khó hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trọng tâm

Công ty Điện lực Đắk Nông: Vượt khó hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trọng tâm