Nhận diện sớm FinTech 2019

Nhận diện sớm FinTech 2019

'Phát triển và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng'

'Phát triển và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng'

Thay đổi công nghệ, đề xuất xây dựng hành lang pháp lý phù hợp

Thay đổi công nghệ, đề xuất xây dựng hành lang pháp lý phù hợp

Tổng giám đốc TPBank 'tâm sự' về tốc độ phát triển công nghệ trong ngân hàng

Tổng giám đốc TPBank 'tâm sự' về tốc độ phát triển công nghệ trong ngân hàng

Ngân hàng truyền thống đang bị làn sóng công nghệ mới đe dọa

Ngân hàng truyền thống đang bị làn sóng công nghệ mới đe dọa

Các ngân hàng chậm ứng dụng công nghệ sẽ bị tụt hậu, biến mất khỏi thị trường

Các ngân hàng chậm ứng dụng công nghệ sẽ bị tụt hậu, biến mất khỏi thị trường

Ngân hàng bàn chuyện ứng dụng 'Công nghệ Blockchain và Định danh khách hàng điện tử'

Ngân hàng bàn chuyện ứng dụng 'Công nghệ Blockchain và Định danh khách hàng điện tử'