Indonesia có kế hoạch thắt chặt nhập khẩu rác thải nhựa

Indonesia có kế hoạch thắt chặt nhập khẩu rác thải nhựa

Bộ Thương mại Indonesia cho biết, nước này có kế hoạch thắt chặt nhập khẩu rác thải nhựa đang ngày càng gia...