New York, Chicago và Washington sắp thành nơi 'của chuột và người'

New York, Chicago và Washington sắp thành nơi 'của chuột và người'

Chuột bùng phát ở các khu nhà đang sửa chữa ở New York, Philadelphia hay Chicago khiến chính quyền nơi đây...