Ai là người Việt đầu tiên đánh chìm chiến hạm Pháp?

Ai là người Việt đầu tiên đánh chìm chiến hạm Pháp?

Hai chiến công lừng lẫy của ông gồm đốt cháy tàu L'Espérance (tàu Hy vọng) của Pháp trên vàm sông Nhật Tảo...
Người Việt đầu tiên đánh chìm chiến hạm Pháp?

Người Việt đầu tiên đánh chìm chiến hạm Pháp?

Nguyễn Trung Trực - Khí tiết người anh hùng nông dân áo vải

Nguyễn Trung Trực - Khí tiết người anh hùng nông dân áo vải

Chuyện kể dân gian về anh hùng Nguyễn Trung Trực

Chuyện kể dân gian về anh hùng Nguyễn Trung Trực

Dâng hương tưởng niệm 152 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Dâng hương tưởng niệm 152 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Ai là người Việt đầu tiên đánh chìm chiến hạm Pháp?

Ai là người Việt đầu tiên đánh chìm chiến hạm Pháp?

Long An: Đầu tư nâng cấp và cải tạo các công trình thủy lợi chống hạn, mặn

Long An: Đầu tư nâng cấp và cải tạo các công trình thủy lợi chống hạn, mặn

Mực nước xuống quá thấp gây sạt lở bờ sông ở Long An

Mực nước xuống quá thấp gây sạt lở bờ sông ở Long An

Khẩn cấp các giải pháp chống hạn, mặn

Khẩn cấp các giải pháp chống hạn, mặn

Long An dồn sức chống hạn, xâm nhập mặn

Long An dồn sức chống hạn, xâm nhập mặn