Người phụ nữ Gò Nổi 5 lần bị giặc bắt

Người phụ nữ Gò Nổi 5 lần bị giặc bắt

'Nhất Củ Chi, nhì Gò Nổi', đó là những mảnh đất thép, anh hùng của một thời đánh Mỹ đầy cam go, gian khổ....