'Ứng viên giáo sư bị loại vì có 77 bài/9 tháng là không thuyết phục'

'Ứng viên giáo sư bị loại vì có 77 bài/9 tháng là không thuyết phục'

Theo Trưởng phòng Quản lý Phát triển Khoa học và Công nghệ, ĐH Tôn Đức Thắng, PGS Nguyễn Thời Trung nên...
'Ứng viên Giáo sư bị loại vì có 77 bài/9 tháng là không thuyết phục'

'Ứng viên Giáo sư bị loại vì có 77 bài/9 tháng là không thuyết phục'

Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục đứng trong Bảng xếp hạng thế giới THE 2021

Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục đứng trong Bảng xếp hạng thế giới THE 2021

Ba đại học của Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng đại học hàng đầu thế giới THE-WUR 2021

Ba đại học của Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng đại học hàng đầu thế giới THE-WUR 2021

Giáo dục đại học Việt Nam đón tin vui ngày 2/9

Giáo dục đại học Việt Nam đón tin vui ngày 2/9

Đại học Quốc gia Hà Nội có trong danh sách 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới

Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục đứng trong nhóm 801 - 1.000 Bảng xếp hạng Đại học Thế giới 2021

Thêm Tạp chí khoa học thuộc trường đại học đạt chuẩn quốc tế

Tạp chí Việt Nam có mặt trong danh mục SCIE uy tín

Tạp chí khoa học duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh mục SCIE

Việt Nam đứng đâu trên bản đồ các nhà khoa học xuất sắc nhất?