NXB Giáo dục tại TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng II của Nhà nước Lào

NXB Giáo dục tại TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng II của Nhà nước Lào

Trao phần thưởng cao quý của Nhà nước CHDCND Lào cho tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an Việt Nam

Trao phần thưởng cao quý của Nhà nước CHDCND Lào cho tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an Việt Nam

Đón nhận phần thưởng cao quý

TTXVN vinh dự đón nhận các Huân chương cao quý của Nhà nước CHDCND Lào

TTXVN vinh dự đón nhận các Huân chương cao quý của Nhà nước CHDCND Lào

Thừa Thiên - Huế đón nhận Huân chương của Chủ tịch nước CHDCND Lào trao tặng

Thừa Thiên - Huế đón nhận Huân chương của Chủ tịch nước CHDCND Lào trao tặng

Thừa Thiên Huế nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của CHDCND Lào

Thừa Thiên Huế nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của CHDCND Lào

Thừa Thiên - Huế đón nhận Huân chương của Chủ tịch nước CHDCND Lào trao tặng