Chân dung ứng viên ĐBQH: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chân dung ứng viên ĐBQH: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 10 của TP.HCM, gồm các huyện...
Các ứng viên khi trúng cử phải thực hiện đúng chương trình hành động

Các ứng viên khi trúng cử phải thực hiện đúng chương trình hành động

Phục vụ nhân dân, đất nước là mục tiêu hàng đầu

Phục vụ nhân dân, đất nước là mục tiêu hàng đầu

Chủ tịch nước nói về 4 giải pháp để TP.HCM phát triển

Chủ tịch nước nói về 4 giải pháp để TP.HCM phát triển

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng tại TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng tại TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước nêu 4 giải pháp giúp TP.HCM khơi thông nguồn lực

Chủ tịch nước nêu 4 giải pháp giúp TP.HCM khơi thông nguồn lực

Ứng cử viên khi trúng cử phải thực hiện đúng chương trình hành động của mình, lời nói và việc làm phải đi liền với nhau

Ứng cử viên khi trúng cử phải thực hiện đúng chương trình hành động của mình, lời nói và việc làm phải đi liền với nhau

Chủ tịch nước: 'Ở đâu có quân đội, ở đó chúng ta yên tâm'

Chủ tịch nước: 'Ở đâu có quân đội, ở đó chúng ta yên tâm'

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói về khát vọng vì đất nước hùng cường

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói về khát vọng vì đất nước hùng cường

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước tiếp các chức sắc tôn giáo huyện Hóc Môn

Chủ tịch nước tiếp các chức sắc tôn giáo huyện Hóc Môn

Cần quan tâm đời sống, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân

Cần quan tâm đời sống, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân

Đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành hình mẫu của cả nước

Đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành hình mẫu của cả nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri quân đội

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri quân đội

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri, thăm cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 317

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri, thăm cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 317

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Hóc Môn phải là quận đô thị sinh thái

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Hóc Môn phải là quận đô thị sinh thái

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các chức sắc tôn giáo huyện Hóc Môn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các chức sắc tôn giáo huyện Hóc Môn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh Chủ tịch nước gặp mặt đại diện các tổ chức tôn giáo tại Hóc Môn

Ảnh Chủ tịch nước gặp mặt đại diện các tổ chức tôn giáo tại Hóc Môn

Chủ tịch nước: Ở nông thôn đừng để xuất hiện tình trạng 'lớp lý trưởng mới'

Chủ tịch nước: Ở nông thôn đừng để xuất hiện tình trạng 'lớp lý trưởng mới'

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các chức sắc tôn giáo tại huyện Hóc Môn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các chức sắc tôn giáo tại huyện Hóc Môn

Chủ tịch nước tham quan Di tích lịch sử văn hóa Dinh Quận Hóc Môn

Chủ tịch nước tham quan Di tích lịch sử văn hóa Dinh Quận Hóc Môn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các chức sắc tôn giáo huyện Hóc Môn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các chức sắc tôn giáo huyện Hóc Môn

Trao 32,3 triệu đồng cho gia đình sinh viên ở Nghệ An quên mình cứu bạn

Trao 32,3 triệu đồng cho gia đình sinh viên ở Nghệ An quên mình cứu bạn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hóc Môn sớm thành quận

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hóc Môn sớm thành quận

Chủ tịch nước: 'Hóc Môn phải thành quận đô thị sinh thái'

Chủ tịch nước: 'Hóc Môn phải thành quận đô thị sinh thái'

Chủ tịch nước: 'Huyện Hóc Môn phải phát triển thành quận đô thị sinh thái'

Chủ tịch nước: 'Huyện Hóc Môn phải phát triển thành quận đô thị sinh thái'

Cử tri nêu nhiều kỳ vọng cho TP.HCM khi tiếp xúc Chủ tịch nước

Cử tri nêu nhiều kỳ vọng cho TP.HCM khi tiếp xúc Chủ tịch nước

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri tại TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri tại TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: 'Chức càng cao, càng phải nêu gương'

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: 'Chức càng cao, càng phải nêu gương'

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri tại huyện Củ Chi và Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri tại huyện Củ Chi và Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

Cam kết nói là làm

Cam kết nói là làm

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri tại huyện Củ Chi và Hóc Môn

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri tại huyện Củ Chi và Hóc Môn

Làm tròn trách nhiệm, lắng nghe và chủ động giải quyết kiến nghị của cử tri

Làm tròn trách nhiệm, lắng nghe và chủ động giải quyết kiến nghị của cử tri

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đưa TPHCM trở thành hình mẫu của cả nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đưa TPHCM trở thành hình mẫu của cả nước

Cử tri mong sớm hoàn thành cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Cử tri mong sớm hoàn thành cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Chủ tịch nước thăm, tặng quà một số hộ gia đình chính sách tại TPHCM

Chủ tịch nước thăm, tặng quà một số hộ gia đình chính sách tại TPHCM

Chủ tịch nước thăm hỏi gia đình có công với cách mạng ở Củ Chi

Chủ tịch nước thăm hỏi gia đình có công với cách mạng ở Củ Chi

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: 'Dân chủ tào lao' thì đất nước sẽ loạn…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: 'Dân chủ tào lao' thì đất nước sẽ loạn…

Lắng nghe tâm tư của người dân, thúc đẩy giải quyết kiến nghị của người dân đến nơi, đến chốn

Lắng nghe tâm tư của người dân, thúc đẩy giải quyết kiến nghị của người dân đến nơi, đến chốn