3 tháng trộm hơn 30 máy trộn bê tông

3 tháng trộm hơn 30 máy trộn bê tông

Nghi phạm dùng xe tải đi đến các công trình trên địa bàn tỉnh Gia Lai rồi thực hiện hàng loạt vụ trộm máy...